Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Informace z radnice MČ Praha 18

matepravovedetZajímá Vás budoucnost Letňanského lesoparku, tak přijďte v pondělí 26. 9. 2016 v 17.00 hodin            na Letňanskou radnici kde se dozvíte koncepci územního plánu v Letňanech a také informace              k budoucnosti Letňanského lesoparku.

flasher 0Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci z důvodu věku, zdravotního stavu, ztráty či oslabení schopností, sociálně znevýhodněného prostředí apod. a potřebujete poradit? Hledáte informace o domovech pro seniory, asistenčních službách, příspěvcích, sociálních dávkách nebo poskytovatelích sociálních služeb? Odbor sociální péče a zdravotnictví MČ Praha 18 Vám nabízí pomoc při řešení Vaší situace.

Zdroj a další informace: letnany.cz 

 

 

 

   

socskupiny 03 0                                                                

 Radní odstoupili od původního záměru zřídit předškolní zařízení v nebytových prostorech v areálu Letov, které městské části nabídla k pronájmu Střední průmyslová škola na Proseku. Realizace předškolního zařízení zde není možná z důvodu nedostatečné kapacity venkovní plochy nutné pro vybudování herního hřiště. Proto bylo navrženo v objektu vytvořit dům dětí a mládeže s dalšími možnostmi v podobě komunitního centra a knihovny. (doplnění: dle informace od starosty bude zřízena pracovní skupina, která bude navrhovat budoucí aktivity komunitního centra)

Zdroj: letnany.cz

Komunitní centrum v Letově

Radní odstoupili od původního záměru zřídit předškolní zařízení v nebytových prostorech v areálu Letov, které městské části nabídla k pronájmu Střední průmyslová škola na Proseku. Realizace předškolního zařízení zde není možná z důvodu nedostatečné kapacity venkovní plochy nutné pro vybudování herního hřiště. Proto bylo navrženo v objektu vytvořit dům dětí a mládeže s dalšími možnostmi v podobě komunitního centra a knihovny.

Radnice 4Zveme vás na zasedání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18, které se koná 15. září 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.

Program:ZDE 

odpad 1

 

Pátek 22. července budou v Letňanech připravena tři stanoviště a to  v ulici Tvrdého,  Rychnovská a Ostravská.  Velkoplošné kontejnery budou na každém stanovišti přistaveny od 14 až do 18.00 hod
 Popis stanovišř:
 Za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 jsou v Letňanech organizovány tzv. mobilní sběrné dvory (zkr. MSD). MSD funguje jako dočasné stanoviště velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. V MSD lze v provozní době odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy. Akce je organizována a hrazena z rozpočtu MHMP. Ve stanovený den a hodinu budou na určená stanoviště přistaveny velkoobjemové kontejnery k odkládání jednotlivých druhů odpadu. Po celou dobu bude provoz zajišťován odbornou obsluhou, která bude ukládání odpadu koordinovat. Předností MSD je zamezení zneužívání přistavených velkoobjemových kontejnerů živnostníky, třídění odpadu pod dohledem proškolené obsluhy již v místě vzniku, a tím zvýšené efektivity jeho využití a recyklace. Svoz kontejnerů s odpadem bude provozovatelem prováděn výměnným způsobem – plný za prázdný.Provozovatelem MSD jsou Pražské služby, tel. dispečink 284 091 630.  Pevná stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad na rok 2016 zůstávají zachovány dle zveřejněných rozpisů.
 
www: http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/velkoobjemove-kontejnery

Zdroj: letnany.cz 

Strana 10 z 28