Bleskovka

Oznámení občanům
využívání velkoobjemových kontejnerů
Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů
na leden 2018

Další informace :ZDE

Informace z radnice MČ Praha 18

matepravovedetÚřad  Praha 18, odbor výstavby prodloužil platnost územního rozhodnutí o 2 roky na stavbu „Novostavba bytového domu Křivoklátská o 12-ti podlažích a 1 podzemním podlaží“

Zdroj: letnany.cz          

Č. j. MC18 8042/2015 OVÚR z dne 10. 3. 2015   ZDE             

10 problémů 6Městská část Praha 18 opět vyhlašuje aktivitu Deset problémů Letňan ve které se můžete, (jak inzeruje naše radnice ve své pozvánce) aktivně podílet na zlepšování životních podmínek ve své městské části? Společenská akce Deset problémů Letňan se koná v pondělí 30. března v 17 hodin v obřadní síni letňanské radnice. Přijďte, bude vám poskytnuta příležitost diskutovat se zastupiteli, vedoucími úředníky městské části a zástupci policie o problémech, které vás trápí. V rámci veřejného fóra se budou u „kulatých“ stolů probírat tato témata: úřad a občan, služby * problémy očima mládeže * ekonomika, výstavba a strategický rozvoj * školství, sport, kultura a volný čas * bezpečnost, životní prostředí a doprava * zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl. Pro veřejnost bude připraveno občerstvení!

Číst dál: Deset problémů Letňan

RadniceVe čtvrtek 12. března 2015 proběhlo v obřadní síni letňanské radnice na adrese Bechyňská 639, Praha 18-Letňany řádné veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18.  Níže si můžete

videodokument z veřejného ZMČ  najdete  ZDE

Program jednání zastupitelstva:

1. zahájení

2. záležitosti doporučované Radou MČ Praha 18 k projednání (viz webový odkaz dole)

3. informace a podněty členů Zastupitelstva MČ Praha 18

4. závěr.

Podrobný program ZDE

 

 ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 20. LISTOPADU 2014

Ověřovatelé zápisu:  Michaela Řepová     Ondřej Lerch

 

ZÁPIS

z ustavujícího zasedání

Zastupitelstva městské části Praha 18

20. listopadu 2014

________________________________________________________________________________

Přítomní zastupitelé (viz presenční listina):

 1. JUDr. Anna Císařová
 2. Olaf Deutsch
 3. Ing. Martin Halama
 4. PaedDr. Věra Ježková
 5. Mgr. Ivan Kabický
 6. Emil Kassl
 7. Leona Kvasnicová
 8. Ondřej Lerch
 9. Mgr. Ondřej Lněnička
 10. Iveta Lojková
 11. Ing. Václav Losík, Ph.D.
 12. Oldřich Miffek
 13. Ing. Ondřej Miffek, Ph.D.
 14. Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.
 15. Oto Pařízek
 16. Ivan Polák
 17. Ing. Tomáš Raška
 18. Michaela Řepová
 19. Ing. Stanislav Tomášek
 20. Mgr. Kateřina Tůmová
 21. Lukáš Wencl

________________________________________________________________________________

Ověřovatelé zápisu:              Michaela Řepová

                                               Ondřej Lerch

Číst dál: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 20. LISTOPADU 2014

Zveme vás na ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18, které se koná 20. listopadu 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.

Zastupitelstvo 20 11 2014

Strana 9 z 21

logob.png

Navštivte také