Bleskovka

Za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 bude v roce 2018 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Podrobné informace najdete na webových stránkách radnice městské části Letňany. ZDE

Informace z radnice MČ Praha 18

obcanspolecnost 01 5-150x117Přijďte se podívat na řádné jednání zastupitelstva městské části Praha 18, které se koná od 16.00 hodin ve čtvrtek 24. září 2015.  Zastupitelé se sejdou opět v obřadní místnosti Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639.

Program

 

 

 

logo  letnanyŘada MČ Praha 18  informovala své zastupitele , že z důvodu vytíženosti firmy zajišťující on-line přenosy dochází ke změně podzimních termínů jednání Zastupitelstva m. č. Praha 18 takto:

-  3. řádné jednání ZMČ  se bude konat dne 17. září 2015   od 16.00 hodin, 
-  4. řádné jednání ZMČ se bude konat dne 8. prosince 2015 od 16.00 hodin.

 

 

 

 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na pozici Tiskový(á) mluvčí, editor(ka) časopisu Letňanské listy

Zdroj  letnany.cz

příloha

radnice 1Zveme vás na řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18, které se koná ve čtvrtek 11. června  2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.

Pozvánka

 

 

 

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM  ZMČ:

 1. Závěrečný účet MČ Praha 18 za rok 2014

2. Účetní závěrka MČ Praha 18 k rozvahovému dni 31.12.2014
3. Úprava schváleného rozpočtu MČ Praha 18 na rok 2015
4. Vyúčtování dotací za rok 2014 poskytnutých příspěvkovým organizacím
5. Zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně pokynů vydaných k této smlouvě, se společností Letňanská sportovně kulturní, s.r.o.
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s T-Mobile Czech Republic, a.s.
7. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 470/51, k.ú. Letňany
8. Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 470/179, k.ú. Letňany  
9. Dodatek č. 1 smlouvy č. INO/21/01/001213/2002
10. Odpis pohledávky paní Evy Stránské
11. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů
12. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC
13. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Fryčovická
14. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Tupolevova
15. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Příborská
16. Zřízení příspěvkové organizace „Mateřská škola Malkovského“
17. Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 18 na II. pololetí 2015
18. Plán činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 18 na II. pololetí 2015

INFORMACE A PODNĚTY ČLENŮ ZMČ
19. Přijetí daru pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC
20. Přijetí daru pro ZŠ a MŠ Tupolevova
21. Změna rozpočtu – dotace za březen 2015
22. Změny rozpočtu – vlastní úpravy
23. Změny rozpočtu – vlastní úpravy
24. Změna rozpočtu – dotace za duben 2015
25. Změny rozpočtu – vlastní úprava
26. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 18 za I. pololetí 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 . problémů 2015 6 V průběhu veřejné diskuze s občany, která se konala v pondělí 30. března 2015 v rámci projektu zaměřeného na zlepšování kvality života obyvatel Letňan a zapojení veřejnosti do rozvoje městské části Praha 18, byly formulovány níže uvedené problémy. Vzhledem k tomu, že takto získané výsledky nejsou reprezentativní, je třeba je předložit k potvrzení občanům městské části formou ankety. Proto vás žádáme o pomoc:

Prosíme, vyberte a označte DVĚ z níže uvedených témat, jejichž řešení upřednostňujete!

Číst dál: Deset problémů Letňan - anketa

Strana 9 z 23

logob.png

Navštivte také