Bleskovka

Pro děti a jejich rodiče a prarodiče, ale také pro všechny ostatní, kdo se chtějí dobře pobavit, připravila městská část Praha 18 již podvanácté oblíbenou akci Letňany nejen dětem. Konat se bude v pátek a v sobotu 1. a 2. června odpoledne a večer na Staré Návsi.

Leták: ZDE

Informace z radnice MČ Praha 18

Radnice 4Zveme vás na zasedání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18, které se koná 15. září 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.

Program:ZDE 

odpad 1

 

Pátek 22. července budou v Letňanech připravena tři stanoviště a to  v ulici Tvrdého,  Rychnovská a Ostravská.  Velkoplošné kontejnery budou na každém stanovišti přistaveny od 14 až do 18.00 hod
 Popis stanovišř:
 Za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 jsou v Letňanech organizovány tzv. mobilní sběrné dvory (zkr. MSD). MSD funguje jako dočasné stanoviště velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. V MSD lze v provozní době odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy. Akce je organizována a hrazena z rozpočtu MHMP. Ve stanovený den a hodinu budou na určená stanoviště přistaveny velkoobjemové kontejnery k odkládání jednotlivých druhů odpadu. Po celou dobu bude provoz zajišťován odbornou obsluhou, která bude ukládání odpadu koordinovat. Předností MSD je zamezení zneužívání přistavených velkoobjemových kontejnerů živnostníky, třídění odpadu pod dohledem proškolené obsluhy již v místě vzniku, a tím zvýšené efektivity jeho využití a recyklace. Svoz kontejnerů s odpadem bude provozovatelem prováděn výměnným způsobem – plný za prázdný.Provozovatelem MSD jsou Pražské služby, tel. dispečink 284 091 630.  Pevná stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad na rok 2016 zůstávají zachovány dle zveřejněných rozpisů.
 
www: http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/velkoobjemove-kontejnery

Zdroj: letnany.cz 

MS Havirosvska 3Městská část Praha 18 opět vychází vstříc všem zaměstnaným rodičům a zajistila prázdninový provoz v mateřských školách takto:

1. 7.až 15. 7. MŠ Příborská

18. 7. až 29. 7. MŠ Havířovská

1. 8. až 12. 8. MŠ Malkovského

15. 8. až 26. 8. MŠ Rychnovská

Číst dál: Jak do mateřinek o letních prázdninách?

silniceUpozornění pro motoristy na komplexní úklid komunikací v Letňanech  MČ Praha 18 oznamuje, že ve dnech 30.května – 6.června 2016 bude probíhat v naší městské části komplexní úklid komunikací. Pouze v  pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. V jednotlivých blocích budou sedm dnů předem rozmístěny přenosné dopravní značky s vyznačeným termínem čištění komunikace. Veškeré informace o termínech čištění a rozsahu jednotlivých bloků jsou znázorněny na přiložených mapách.

Komplexní úklid budeme provádět stejným způsobem jako v roce loňském, a to bez odtahů vozidel. Vyčištění ulic v naší městské části je pro nás prioritní záležitostí pro zlepšení životního prostředí. Proto žádáme motoristy, aby respektovali dopravní značku zákaz zastavení a svá vozidla přeparkovali. Pevně věříme, že je v možnostech Vás motoristů, v tyto dny vozidla přemístit. Zároveň bychom chtěli upozornit všechny motoristy, že nerespektování dopravního značení bude obzvláště v tomto období důsledně kontrolováno a následně postihováno strážníky městské policie.

Zdroj: letnany.cz

 

 

 

 

 

Novy prosekNa přání účastníků veřejné prezentace stavebních projektů v k. ú. Letňany, která se konala 21. března v obřadní síni radnice, přikládáme MČ Praha 18 seznam jednotlivých projektů doplněný vizuály.
Příloha 1* ZDE

Příloha 3* ZDE

 

Strana 7 z 24