Bleskovka

Dobrý den,

 dovoluji si Vás jménem pana radního pozvat k projednání aktuální situace sportovního areálu SK Prosek, a to dne 16. 7. v 16.30 na Novou radnici, Mariánské náměstí 2, místnost 135.

 S pozdravem

Mgr. Lucie Charvátová, M.A.

asistent radního

 

Informace z radnice MČ Praha 18

Svolání zasedání

Zastupitelstva městské části Praha 18

 Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám

zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání:    23. července 2018 (pondělí) od 17.00 hodin;

Navržený program jednání:

 1. Zahájení

 2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

 3. Informace

 4. Dotazy a podněty členů ZMČ

 5. Závěr

  Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

  V Praze 12. července 2018

  Program: zde 

 

MS Priborska 3Mateřské školy budou v období letních prázdnin, tedy v červenci a srpnu, v provozu v těchto termínech:

 

 

 

 

od 2. 7. do 6. 7. 2018 budou uzavřeny všechny MŠ

od 9. 7. do 20. 7. 2018 budou v provozu MŠ Příborská + MŠ Gen. F. Fajtla DFC

od 23. 7. do 3. 8. 2018 bude v provozu MŠ Havířovská

od 6. 8. do 17. 8. 2018 bude v provozu MŠ Malkovského

od 13. 8. do 24. 8. 2018 budou v provozu MŠ Pavla Beneše + MŠ Tupolevova

od 27. 8. do 31. 8. 2018 budou uzavřeny všechny MŠ

Mateřské školy v náhradním provozu přijímají děti pouze do počtu míst uvolněných na prázdninový provoz dětmi, které svou kmenovou školku nebudou v době omezení provozu v letních měsících navštěvovat.

Text Marcela Horešovská, vedoucí odboru KŠT

Zdroj: letnany.cz

RadniceNa základě písemné žádosti podané dne 01.06.2018 zastupitelkou Mgr. Kateřinou Tůmovou a zastupiteli Ing. Milanem Buškem, Mgr. Ondřejem Lněničkou, Lukášem Wenclem, Ing. Tomášem Raškou, Ing. Václavem Losíkem, Ph.D., a Ing. Martinem Halamou svolávám dle § 60 odst. (2) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ). Místo konání:  Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany, zasedací místnost v přízemí budovy, Termín konání: 11. června 2018 (pondělí) od 17.00 hodin, Požadovaný předmět jednání dle výše uvedené žádosti:

Číst dál: SVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18

kartografie 8V pruběhu veřejné diskuze s občany, která se konala ve středu 18. dubna 2018 vrámci projektu zameřeného na zlepšování kvality života obyvatel Letnan a zapojení verejnosti do rozvoje městské cásti Praha 18, byly formulovány priority, které občané chtějí řešit. Vzhledem ktomu, že takto získané výsledky nejsou reprezentativní, je třeba je predložit k potvrzení občanum městské části formou ankety. Prosíme, označte DVĚ zníže uvedených témat, jejichž řešení upřednostňujete!

POZNÁMKA: témata jsou uvedena v abecedním pořadí začátečních písmen prvních slov, ne v pořadí duležitosti.
Tu jim dodáte vy svým hlasem.

 


• Absence velkokapacitního sálu
• Navýšení spolupráce organizací, které pracují s dětmi ve volném čase s MŠ a ZŠ
• Neprofesionální úroveň moderování facebooku Naše Letnany
• Nepřehledné webové stránky MC Praha 18
• Obnova sysla v Letňanech
• Rozšírení a oprava komunikací a chodníku v lokalite bytových domu v ul. Bohumínská
• Rozšírení kapacity MHD v ranní i odpolední špičce
• Rozšírení kapacity škol, včetne učitelů a odborných učeben
• Stop zahuštování výstavby
• Zavedení konečné stanice linky MHD c. 195 do zastávky Krausova
• Zvýšení kapacity domovu pro seniory
• Zvýšení kapacity Domu s pečovatelskou službou

Formulář: ZDE

RadniceV pondělí 28. května 2018 od 18.00 hodin se koná   jednání Zastupitelstva MČ  Praha 18, schůze se koná v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.   Pozvánka: ZDE

Strana 5 z 28