Bleskovka

Patříte k milovníkům country a oblíbili jste si soutěžní přehlídku kapel Legedy Věnce buřtů? Tak si už teď zapište do kalendáře tři data – 14. a 23. května a 13. června, ale hlavně nezapomeňte přijít do PVA EXPO PRAHA. Více na letnany.cz

Informace z radnice MČ Praha 18

radnice_1Radnice MČ Prahy 18  zve kreativní obačany,  aby se zapojili do soutěže o nejhezčí letňanskou kraslici. Všechna ozdobená vejce pak budou vystavena v obřadní síni ÚMČ, vítězové získají hodnotné ceny.   Další informace a podnímky soutěže najdete zde

 

RadniceLetňanská radnice zavedla na aktuálních  webových stránkách www.letnany.cz kategorii  "Dotazy a odpovědi", která slouží pro přímou komunikaci občanů Letňan s úředníky a samosprávou městské části Praha 18 - Letňany.  Trvalo to sice několik minut,  ale přesto jsem  tuto,  trochu schovanou kategorii na webu  našel. Pokud máte problém tak neváhejte a napište ho na radnici. Odkaz najdete zde

 
radnice_1Dne 1. března 2013 byla přesně v 10.00 hodin slavnostně otevřena nová kancelář Úřadu m. č. Praha 18 na adrese Terezínská 109, v lokalitě Nový Prosek.  Kancelář poskytuje služby kontaktního místa Czech POINT v plném rozsahu, dále pak vidimaci a legalizaci a v neposlední řadě též služby podatelny a informačního centra.

zdroj: letnany.cz

Řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18
Starosta MČ Praha 18
svolává
řádné zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 18
na 27. února 2013 od 18:00
další informace a zdroj:  letnany.cz
Dne 01.01.2013 vstoupil v platnost zákon č.350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Jedná se o rozsáhlou novelu, která poměrně zásadně zasahuje do povolovacího procesu.
Tato novela mj. zasahuje do rozsahu staveb, které je možné realizovat pouze na základě rozhodnutí či jiného opatření o umístění stavby, upravila rozsah staveb, které nevyžadují ani umístění dle stavebního zákona, ovšem za předpokladu splnění určitých podmínek, upravila postup při povolování staveb  prostřednictvím autorizovaného inspektora, atd. Jak jsme již v jednom z našich předchozích příspěvků informovali, novelou došlo i ke změně výše správních poplatků dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích.Vzhledem k tomu, že orientace v těchto změnách je složitá, doporučujeme všem, kteří plánují stavět, a to jak novostavbu tak provádět stavební úpravy, udržovací práce apod., a stavební zákon pro ně není srozumitelným návodem jak projít povolovacím procesem, aby se na nás obrátili se svým dotazem a my se budeme snažit obratem srozumitelně odpovědět. Je možné nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Veškeré kontakty najdete na adrese http://www.letnany.cz/clanky.php?clanek=odbory-odbor-vystavby-a-uzemniho-rozhodovani

Strana 24 z 27