Bleskovka

Pro děti a jejich rodiče a prarodiče, ale také pro všechny ostatní, kdo se chtějí dobře pobavit, připravila městská část Praha 18 již podvanácté oblíbenou akci Letňany nejen dětem. Konat se bude v pátek a v sobotu 1. a 2. června odpoledne a večer na Staré Návsi.

Leták: ZDE

Aktuality

panelk barevn letanyMČ Praha 18 zveřejnila novou sociodemografickou studie. Socio-demografickou studii 2018  Letňan vypracovala pro městskou část  Společnost Výzkumy Soukup Praha 18.
Studii najdete: ZDE

Názor předseda spolku Zdravé Letňany :

MČ Praha 18 prezentovala novou Demografickou studii, ve které je mnoho zajímavých informací. Co se týká nárůstu obyvatel, studie říká, že se mezi lety 2003 – 2017 jejich počet vzrostl o 5 760 osob, to je 40% nárůst. K největšímu nárůstu došlo po roce 2006. Co je příčinou, je patrné. Za posledních 15 let se v Letňanech postavilo 3 336 nových bytů. Infrastruktura však zůstala téměř na stejné úrovni. Co nás čeká? Dle odboru výstavby jsou možnosti další výstavby velké, ale záleží na schválení územního plánu. Kromě běžných developerských projektů jsou v jednání tři velké projekty – bytové domy Malkovského x Ivančická (cca 400 bytů), výstavba v areálu brownfieldu AVIA (cca 2,5 tis. bytů) a zástavba při ulici Tupolevova x Kbelská (cca 2 tis. bytů). Důsledky? V roce 2016 navštěvovalo ZŠ 1 568 žáků, v roce 2026 to bude téměř 2 400. Současná kapacita ZŠ bude dle studie již po roce 2020 deficitní. Studie dále uvádí: Pesimistická varianta studie předpokládá, že se do roku 2031 nerealizuje žádná výstavba v areálu AVIA ani při ulicích Tupolevova-Kbelská. Co dodat? Občané Letňan si podle průzkumu přejí, aby se již žádná velká výstavba nerealizovala, tak pro koho je tahle varianta vlastně pesimistická?

Olaf Deutsch (Zdravé Letňany)

matepravovedet

policie 2Městskou část obcházejí podvodní prodejci energií V naší MČ se v poslední době vyskytly případy, kdy byli občané osloveni s nabídkou výhodnějšího odběru elektrické energie s tím, že tuto akci vyhlásila Městská část Praha 18 ve spolupráci se společností PRE a.s. formou veřejné aukce na dodávku elektrické energie.  MČ Praha 18 nespolupracuje se společností PRE a.s. na veřejných aukcích na dodávky elektrické energie pro jednotlivé občany Prahy 18 a ani sama podobné aukce neorganizuje. Je na každém z Vás, s kým smlouvu na odběr elektrické energie uzavře. Doporučujeme Vám si při změně dodavatele řádně prověřit slibované skutečnosti!

Zdroj:letnany.cz

Přejeme, klidné a příjemné prožití Vánočních svátků a  šťastný rok 2018.  spolek  Zdravé Letňany z. s. betlĂ©m 2

 

kytice 2017 advent

Radnice 4Zastupitelstvo MČ  Praha 18,  se koná    11. prosince   2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.   Pozvánka:ZDE

Strana 1 z 11