Bleskovka

Nedostali jsem se na prezentaci návrhu využití letňanského letiště pro bytovou zástavbu, která se konala v Letňanech, nevadí, protože starosta vedlejší městské části Vás zve dne 24.6.2020 od 18.00 hod. v sálu Lidového domu, Toužimská 244, Kbely. Přijďte všichni, tato případná zástavba by měla mít zásadní vliv na dopravu i ve Kbelích.

Srdečně Vás zve                  

Pavel Žďárský

starosta MČ Praha 19

zdroj: ZDE

Program  1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18, které se koná v pondělí 27. LEDNA 2020

NAVRŽENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ: (poslední verze .... možná )

eaitngpaper03

1. Fond pro sport a tělovýchovu v Letňanech

2. Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 18 na rok 2020

3. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 18 na rok 2020

4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2025

5. Změny rozpočtu 6. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům

7. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ Tupolevova 8. Nepotřebný majetek ZŠ Fryčovická

9. Nepotřebný majetek MŠ Malkovského 10. Nepotřebný majetek MŠ Příborská

11. Smlouva o spolupráci SK PROSEK PRAHA

12. Smlouva o spolupráci LETŇANY LAGOON s.r.o.

13. Smlouva o spolupráci Letňany Rozvoj s.r.o. 14. Prodej bytové jednotky č. 3, Křivoklátská 255, k.ú. Letňany

15. Vyhlášení programů dotací na rok 2020 v oblasti kultury a volného času a podmínek pro jejich poskytnutí – II. kolo 1

6. Vyhlášení programů dotací na rok 2020 v oblasti sportu a podmínek pro jejich poskytnutí – II. kolo

17. Poskytnutí účelové dotace LETŇANY LAGOON, s.r.o.

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – CETIN a.s.

19. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům – Letňany Sever s.r.o.

20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy – Avia Energo s.r.o.

21. Příspěvek uvolněným zastupitelům ze Sociálního fondu MČ Praha 18

22. Jednací řád výborů 23. Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ na rok 2020

24. Plán činnosti Finančního výboru ZMČ na rok 2020

25. Plán činnosti Výboru ZMČ pro školství, vzdělávání a sport na rok 2020

26. Plán činnosti Výboru ZMČ pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti na rok 2020 27. Plán činnosti Výboru ZMČ pro dopravu a životní prostředí na rok 2020 28. Plán činnosti Výboru ZMČ pro majetek, bezpečnost a ICT na rok 2020

29. Plán činnosti Výboru ZMČ pro územní rozvoj a plánování na rok 2020

30. Plán činnosti Výboru ZMČ pro otevřenou radnici na rok 2020 31. Personální změny ve výborech ZMČ

II. INFORMACE

32. Zpráva o činnosti RMČ za období xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

33. Změny rozpočtu 

34. Zpráva o činnosti Výboru ZMČ pro otevřenou radnici za 2. pololetí 2019

35. Přijetí darů – ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

36. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Příborská

37. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Malkovského

38. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC

39. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Tupolevova

40. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Fryčovická

41. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Zařízení školního stravování v Letňanech

42. Zpráva o činnosti Výboru ZMČ pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti  za 2. pololetí 2019

43. Zpráva o činnosti Výboru ZMČ pro školství, vzdělávání a sport za 2. pololetí 2019