RadniceMísto konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Letňany;

zasedací místnost v přízemí budovy letňanské radnice.

Termín konání: pondělí 11. listopadu 2019 od 17.00 hodin.

Navržený program jednání:

1) Zahájení

2) Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

3) Informace 4) Dotazy a podněty členů ZMČ

5) Dotazy a podněty občanů

6) Závěr Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

Zdroj:letnany.cz