Bleskovka

Patříte k milovníkům country a oblíbili jste si soutěžní přehlídku kapel Legedy Věnce buřtů? Tak si už teď zapište do kalendáře tři data – 14. a 23. května a 13. června, ale hlavně nezapomeňte přijít do PVA EXPO PRAHA. Více na letnany.cz

 IMG8792Předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 18

svolává řádné zasedání Kontrolního výboru ZMČ na 10. ledna 2019 od 17.00 hodin. Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18.

 

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů přijatých na minulých jednáních KV 

2. Kontrola plnění usnesení přijatých ZMČ a RMČ

3. Stav vyřizování petic, stížností a podnětů občanů

4. Podněty ze strany ZMČ a RMČ:

a) Statut Kontrolního výboru ZMČ

b) Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ na rok 2019 c) Jednací řád výborů

d) Projednání petice proti prodeji části parkoviště u Penny Marketu v Havířovské ulici č. 473 a přilehlé zeleně, dle čl. 18 LZPS a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (pozn. petici občanů MČ Praha 18 proti prodeji parkoviště u Penny předali na radnici MČ Praha 18, členové spolku  Zdravé Letňany z. s.)

5. Podněty od členů KV

6. Různé

 

Vážení občané, dle čl. IV odst. 1 jednacího řádu výborů ZMČ Praha 18 je jednání Kontrolního výboru ZMČ veřejné.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Zbyněk Walter v.r. předseda KV  -  člen spolku Zdravé Letňany z. s.

Vyvěšeno na účední desce ÚMČ dne: 28.12.2018 : ZDE