Bleskovka

Ples MČ Praha 18 - tentokrát ve stylu 20.-40. let. Nenechte si ho ujít a přijďte v pátek 15. března v 19 hodin do areálu PVA EXPO PRAHA Letňany. Zdroj:letnany.cz

 IMG8792Předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 18

svolává řádné zasedání Kontrolního výboru ZMČ na 10. ledna 2019 od 17.00 hodin. Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18.

 

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů přijatých na minulých jednáních KV 

2. Kontrola plnění usnesení přijatých ZMČ a RMČ

3. Stav vyřizování petic, stížností a podnětů občanů

4. Podněty ze strany ZMČ a RMČ:

a) Statut Kontrolního výboru ZMČ

b) Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ na rok 2019 c) Jednací řád výborů

d) Projednání petice proti prodeji části parkoviště u Penny Marketu v Havířovské ulici č. 473 a přilehlé zeleně, dle čl. 18 LZPS a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (pozn. petici občanů MČ Praha 18 proti prodeji parkoviště u Penny předali na radnici MČ Praha 18, členové spolku  Zdravé Letňany z. s.)

5. Podněty od členů KV

6. Různé

 

Vážení občané, dle čl. IV odst. 1 jednacího řádu výborů ZMČ Praha 18 je jednání Kontrolního výboru ZMČ veřejné.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Zbyněk Walter v.r. předseda KV  -  člen spolku Zdravé Letňany z. s.

Vyvěšeno na účední desce ÚMČ dne: 28.12.2018 : ZDE