Bleskovka

12. 9. 2018 v 19 hodin bude Schoellerově sále Čakovického zámečku
zazní oblíbené písně francouzského a českého šansonu.
Lístky je možné zakoupit v podatelně úřadu Městské části Praha-Čakovice,
ve Farmářském obchůdku (Cukrovarská 89) a v prodejně DUHA (Cukrovarská 22/18)
Cena 150 Kč / 90 Kč senioři, studenti

RadniceNa základě písemné žádosti podané dne 01.06.2018 zastupitelkou Mgr. Kateřinou Tůmovou a zastupiteli Ing. Milanem Buškem, Mgr. Ondřejem Lněničkou, Lukášem Wenclem, Ing. Tomášem Raškou, Ing. Václavem Losíkem, Ph.D., a Ing. Martinem Halamou svolávám dle § 60 odst. (2) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ). Místo konání:  Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany, zasedací místnost v přízemí budovy, Termín konání: 11. června 2018 (pondělí) od 17.00 hodin, Požadovaný předmět jednání dle výše uvedené žádosti:

1) Prázdninové dvojčíslo Letňanských listů – rubrika Diskuzní fórum;

2) Připomínky MČ Praha 18 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitnímu plánu);

3) Počet zastupitelů MČ Praha 18 pro volební období 2018 – 2022 (revokace usnesení ZMČ Praha 18 ze dne 28.05.2018).

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

V Praze 4. června 2018

Mgr. Ivan Kabický v.r. starosta městské části Praha 18