Bleskovka

Zastupitelé schválili všechny návrhy na obsazení míst v Radě MČ Praha 18, které předložila koalice složená z ODS a Svobodných, ANO, ODA a TOP 09. Starostou Letňan tak byl zvolen Zdeněk Kučera (ANO), v radě ho na pozici místostarosty doplní Pavel Sehnal (ODA), Ondřej Lněnička (ODS a Svobodní) a Iveta Lojková (TOP09), pátým členem rady byl zvolen Martin Halama z ODS a Svobodní.

panelk barevn letanyMČ Praha 18 zveřejnila novou sociodemografickou studie. Socio-demografickou studii 2018  Letňan vypracovala pro městskou část  Společnost Výzkumy Soukup Praha 18.
Studii najdete: ZDE

Názor předseda spolku Zdravé Letňany :

MČ Praha 18 prezentovala novou Demografickou studii, ve které je mnoho zajímavých informací. Co se týká nárůstu obyvatel, studie říká, že se mezi lety 2003 – 2017 jejich počet vzrostl o 5 760 osob, to je 40% nárůst. K největšímu nárůstu došlo po roce 2006. Co je příčinou, je patrné. Za posledních 15 let se v Letňanech postavilo 3 336 nových bytů. Infrastruktura však zůstala téměř na stejné úrovni. Co nás čeká? Dle odboru výstavby jsou možnosti další výstavby velké, ale záleží na schválení územního plánu. Kromě běžných developerských projektů jsou v jednání tři velké projekty – bytové domy Malkovského x Ivančická (cca 400 bytů), výstavba v areálu brownfieldu AVIA (cca 2,5 tis. bytů) a zástavba při ulici Tupolevova x Kbelská (cca 2 tis. bytů). Důsledky? V roce 2016 navštěvovalo ZŠ 1 568 žáků, v roce 2026 to bude téměř 2 400. Současná kapacita ZŠ bude dle studie již po roce 2020 deficitní. Studie dále uvádí: Pesimistická varianta studie předpokládá, že se do roku 2031 nerealizuje žádná výstavba v areálu AVIA ani při ulicích Tupolevova-Kbelská. Co dodat? Občané Letňan si podle průzkumu přejí, aby se již žádná velká výstavba nerealizovala, tak pro koho je tahle varianta vlastně pesimistická?

Olaf Deutsch (Zdravé Letňany)

matepravovedet