Bleskovka

12. 9. 2018 v 19 hodin bude Schoellerově sále Čakovického zámečku
zazní oblíbené písně francouzského a českého šansonu.
Lístky je možné zakoupit v podatelně úřadu Městské části Praha-Čakovice,
ve Farmářském obchůdku (Cukrovarská 89) a v prodejně DUHA (Cukrovarská 22/18)
Cena 150 Kč / 90 Kč senioři, studenti

LANDA KONCERT 2

 Rada MČ Letňany 13. prosince  2017 ustanovila  pracovní skupinu, která bude koordinovat činnost dopravy, kultury, životního prostředí a bezpečnosti s dotyčnými orgány státní správy při konání hudebních a jiných akcí na území MČ Praha 18 v r. 2018 a vzala na vědomí níže uvedené akce:

Datum                           konání akce  Akce                                            Předpokládaný počet návštěvníků

28.04.2018                 Majáles + UtuberinG                                                 20.000

13.06.2018                 Ozzy Osbourne + Hollywood Vampires                    35.000

20.06.2018                Iron Maiden                                                                35.000

18.-22.09.2018         For Arch 2018                                                             71.000

RMČ ustanovila pracovní skupinu ve složení Oldřich Miffek,  Iveta Lojková,  Michaela Řepová,  Miroslav Zoul, Jana Káparová a Miroslav Strašil která bude koordinovat činnost dopravy, kultury, životního prostředí a bezpečnosti s dotyčnými orgány státní správy ve které

Tato pracovní skupiny má za úkol aby při velkých akcích, které budou konat  na území Městské části Praha 18, nedošlo  k negativnímu dopadu na letňanské obyvatele. Z tohoto důvodu má za úkol  jednat s pořadateli, státní správou, dopravními podniky, policií a Městskou policií o opatřeních, která budou vést ke snížení negativních dopadů na dopravu, životní prostředí a bezpečnost.

Zdroj: ZÁPIS Z 27. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 13. PROSINCE 2017