Bleskovka

Volební místnosti jsou otevřené 5. a 6. 10. 2018. Přijďte nás podpořit. ZNÁME LEPŠÍ CESTU.

STR17 ZAPISY DO MS 2017 1Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18 proběhly ve dnech 3. a 4. května 2017 na všech mateřských školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 18.

Celkem bylo podáno 519 přihlášek, po odstranění duplicit bylo 320 přihlášených dětí, přičemž školky mohly nabídnout pro příští školní rok celkem 179 volných míst.

Dle předběžných výsledků nebylo přijato 141 dětí, z tohoto počtu však 84 dětí nesplnilo kritéria pro přijetí a zbývajících 57 dětí sice kritéria splnilo, avšak nebyly přijaty z důvodu nedostatku míst.

V několika případech byly děti v prvním kole přijaty duplicitně do několika mateřských škol a ředitelé musejí čekat na rozhodnutí jejich zákonných zástupců, kterou ze školek si vyberou, tedy kam dítě zapíší, a uvolní tak místo dalším v pořadí. Tím ještě dojde k mírnému posunu v počtu nepřijatých dětí.

Z důvodu stále probíhajícího správního řízení budou konečné stavy známy až po ukončení těchto řízení. V případě volných míst budou do kapacity mateřských škol přijaty další děti v pořadí.

Zdroj:letnany.cz