Bleskovka

12. 9. 2018 v 19 hodin bude Schoellerově sále Čakovického zámečku
zazní oblíbené písně francouzského a českého šansonu.
Lístky je možné zakoupit v podatelně úřadu Městské části Praha-Čakovice,
ve Farmářském obchůdku (Cukrovarská 89) a v prodejně DUHA (Cukrovarská 22/18)
Cena 150 Kč / 90 Kč senioři, studenti

korupcehloubetinMěstská část Praha 18 pořádá veřejné diskusní fórum 10 problém Letňan, v jehož průběhu budou moci občané Letňan diskutovat se zastupiteli a úředníky městské části o problémech, které je trápí. Fórum se uskuteční v pondělí 15. května 2017 od 16 hodin v místnostech 4.04 a 4.05 ve 3. patře budovy Úřadu MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha - Letňany.

témata:

    • úřad a občan, služby
    • životní prostředí, bezpečnost a doprava
    • zdravotní, sociální oblast a zdravý životní styl
    • školství, sport, kultura a volný čas
    • ekonomika, výstavba a strategický rozvoj.

 Zdroj: letnany.cz

Poznámka předsedy spolku Zdravé Letňany.

Na začátku jednání s občany na téma  "Deset problémů Letňan"  2017 bude dle tradice i krátké  zhodnocení plnění 10-ti problémů občanů za rok předchozí. t. j. za rok 2016. Na začátku setkání předstoupí tradičně před občany  odpovědný člen vedení radnice a velmi krátce se bude snažit vysvětlit  co mnohé radnice udělala pro splnění jednotlivých úkolů. Zasvědcený účastník několika  téchto radničních aktivity již zná, že se většinou pro to co se  neudělalo  vždy najde nějaká objektivní příčina proč se větší část problémů občanů neodstranila , např. není to v naší kompetenci, snažili jsem se......, je v jednání, není doposud provedeno ale....., pracuje se na tom..., nedokážeme z radnice ovlivnit.... atd.  Ptám se:  kromě toho, že  se splnil  jeden úkol daný městům zapojením se do systému "Zdravé město a místní agenda 21" má tato aktivity pro občany vůbec smysl?  No, abych nepřebíhal, třeba to letos na setkání k 10-ti promémům Letňany bude lepší než v roce 2016.

Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

 Deset problémů Letňan vzešlých z Fóra 2016 a ověřených anketou:
1 Stop zahušťování výstavby
2 Změna trasy plánované komunikace tak, aby vedla mimo lesopark, napojení korza
3 Posílení spojů MHD, které staví v zastávce Staré Letňany
4 - 6 Zachování plynulé automobilové dopravy na letňanském okruhu
4 - 6 Zachování slevy na vstupném do Aquacentra Lagoon pro letňanské občany
4 - 6 Zlepšení kvality školního stravování
7 Nedostatek pediatrů a praktických lékařů
8 - 9 Úklid veřejných prostranství po zimě v dřívějším termínu
8 – 9 Zřízení dalších herních prvků v lesoparku
10 Prodloužení pracovní doby v letňanských mateřských školách
11 Oprava sítí na hřištích