Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

matepravovedetDne 13. března 2014  schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 18 Letňany  záměr získat  50 000 000 000,- Kč  úvěr, (určeno pro letňanské lentilky, zateplení ZŠ a sportovní haly v Třinecké ulici). O poskytnutí samotného úvěru a uzavření smlouvy s bankovním úřadem vzešlým na základě  výběrového řízení budou zastupitelé jednat pravděpodobně již v průběhu června letošního roku.   Pozvánka zde

 

Související informace k tématu :

 

 

 

Letňanské listy březen 2014
Ve středu 2. Února byla podepsána se společností Skanska  Smlouva na výstavbu lentilek podepsána.   Radní Jan Mikulecký říká:  Letňanské lentilky jsou největší stavební projekt, který radnice městské části Praha 18 realizovala. Rovněž dotace ve výši 27 miliónů korun je zároveň historicky nejvyšší, jakou Letňany z evropských fondů získaly.

 

 

 Co to budou  stát  lentilky?
Vybráno z Letňanských listů z  února 2014
První fáze projektu Letňanské lentilky, která zahrnuje ulice Kuželova,  Jančova, Malkovského a Místecká, vnitroblok kolem Žabky a jižní část  vnitrobloku u Mateřské školy Malkovského, má svého dodavatele.  Vítězem výběrového řízení se stala společnost Skanska s cenou 40 milionů korun.  Zdroj: http://www.letnanskelisty.cz/archiv/Letnanske_listy_2014_02.pdf

Kde na to radnice vezme?

Rada hlavního města (11/6) a následně zastupitelstvo (20/6) schválilo výsledky výzvy dotačního programu OPPK 2.1. Revitalizace a ochrana území. Projekt Letňanské lentilky obdržel dotaci        26 656 828 Kč chvástá se naše radnice. Je to obrovský úspěch píše hrdě radnice,  protože tak vysokou dotaci z evropských fondů zatím Letňany nikdy nedostaly. Dále se radnice chlubí, že Lentilky byly se svými 71 body vyhodnoceny jako 3. nejlepší projekt letošní výzvy.
Zdroj: http://letnanskelentilky.cz/letnanske-lentilky-dostaly-dotaci-27-000-000-kc/

Do 40-ti miliónu pár korun chybí, kdy se vezme  zbytek financí?

Vybíráme z jednání Rady MČ Praha 18 

Dlouhodobý úvěr pro Letňany
Na jednání dne 11. 12. 2013 radní schválili znění oznámení předběžných informací ve veřejné zakázce Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 50 000 000 korun pro financování investičních akcí MČ Praha 18 a jeho zveřejnění. Z tohoto úvěru chce městská část financovat investiční akce, které plánuje zahájit v roce 2014. (pozn. autora zápis z RMČ není zveřejněn na webových stránkách www.letnany.cz) O úvěru má nakonec ještě rozhodnou Zastupitelstvo MČ Praha 18 dne 13. 3. 2014.    pozvánka   zde

A teď letňanské zadlužení na 10 let

Naše městská část má velmi zdravé finance, a proto Zastupitelstvo MČ Praha 18 schválilo uložení částky ve výši 80 milionů korun na čtyřletý termínovaný vklad. Vedle tohoto značně vysokého „zmraženého“ balíku peněz zbývá na běžných účtech městské části Praha 18 disponibilní částka ve výši více než 120 milionů korun. Poprvé v historii Letňany vstoupí do úvěrové politiky. Pevně věříme, že občané městské části tento krok ocení – ať už bude jeho výsledkem nová tvář sídliště s lentilkami, nebo nový a teplejší „kabát“ škol, které navštěvují jejich děti, píše radnice ve svých listech.

Zdroj: Letňanské listy leden 2014  zde

Vyjádření   občanského sdružení Zdravé Letňany o.s.

Radnice bude ukládat do jedné bankovní instituce na čtyřletý termínovaný vklad  částku 80 miliónu korun (pozn. autora 4 roky jako  je doba i volebního období)  a  od asi druhé instituce si půjčuje na deset let  úvěr  s nepojmenovanou úrokovou sazbou částku  (sazbu uvidíme po výběrovém řízení) ve výši 50 milionů korun. 

 Z tohoto vysokého úvěru si odčerpají Letňanské lentilky částku cca 13 milionů korun, možná i více, protože se uvažovalo i s částkou 50 milionů korun (pozn autora. třeba nastanou  i velmi oblíbené vícepráce).  Dále radnice nám občanům již několikrát sděluje a to i z více zdrojů, že Letňanské  lentilky dostali dotaci 27 milionů korun. 

Co se stane, když MČ o peníze z EU přijde, provedou se práce na Letňanských lentilkách dle nově uzavřené smlouvy se Skanskou a bude se čerpat 50-ti milionový úvěr pouze na lentilky, nebo se od smlouvy se Skanskou odstoupí a peníze se vloží na jiné možná důležitější plánované investiční akce.  I přesto, že mám vedení radnice tvrdí, že na tom Letňany jenom vydělají, jako občan  cítím, že  jdeme do určitého finančního rizika, které ale zatím nikdo nepojmenoval. 

Reakce koaliční strany ČSSD ( ing. Ondřej Mifek  Ph.D.)   k výše uvedenému článku  ZDE

Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s.