Bleskovka

Předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18 svolává řádné zasedání Výboru na 16. září 2020 od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18. Program jednání: ZDE

Informace z radnice MČ Praha 18

TZ ODA, Praha 27. srpna 2020

Politikaření v Letňanech vyšlo najevo, ANO tam zakleklo na místostarostu Pavla Sehnala (ODA)

gownmoney03Praha - Letňany. Včera ve večerních hodinách byl na návrh starosty městské části Zdeňka Kučery (ANO) zastupitelstvem městské části Praha 18 – Letňany odvolán ing. Pavel Sehnal (ODA) z funkce prvního místostarosty. Stalo se tak v době jeho nepřítomnosti z důvodu předem ohlášené dovolené. Koaliční partneři: ODS a Strana svobodných občanů, TOP 09 a ANO 2011, se tak dopustili naprosto flagrantního porušení platné koaliční smlouvy. Ihned po zahájení jednání zastupitelstva došlo k náhlé změně programu a jako bod 1 bylo navrženo odvolání místostarosty, ke kterému nakonec došlo. Předkladatel návrhu starosta Zdeněk Kučera (ANO 2011) je zdůvodnil takto: „Co se týká klubu ANO, tak my jsme dlouhodobě nespokojeni s fungováním pana Sehnala, který dával v rámci koalice protinávrhy, mé osobě posílal vytýkací dopisy a těchto věcí bylo více, takže jsme se v rámci klubu rozhodli k tomuto kroku.“

Číst dál: Politikaření v Letňanech vyšlo najevo, ANO tam zakleklo na místostarostu Pavla Sehnala (ODA)

matepravovedetLetňanský starosta Kučera obhajuje neobhajitelné. Zákeřný podraz, kterým bylo odvolání místostarosty Pavla Sehnala v době jeho nepřítomnosti, starosta obhajuje zástupným a především nepravdivým důvodem. Pavel Sehnal údajně „opakovaně a aktivně prosazoval obchodní zájmy společností, které vlastní a podal dva návrhy na změnu územního plánu na podporu svých projektů,“ tvrdí starosta Kučera

ODA: Starosta neříká pravdu. Otázkou je, jestli z neznalosti

Pavel Sehnal na to reaguje: „Není to pravda a vy to dobře víte, pane starosto. Kdyby vám šlo o věc, neporušili byste platnou koaliční smlouvu a bez jakéhokoliv předchozího upozornění nenavrhli mé odvolání z funkce. V době mé nepřítomnosti a nepřítomnosti části zastupitelů, která umožnila prohlasovat odvolání na sílu. Víte, že mnou navrhované změny územního plánu neměly byznysový cíl, ale měly posloužit primárně zájmům obyvatel Letňan. Nedělal jsem nic za zády rady městské části Letňany, právě územní plán a rozvoj byly v mých kompetencích místostarosty, tyto oblasti jsem měl přímo v popisu práce.“

Číst dál: ODA: Starosta neříká pravdu. Otázkou je, jestli z neznalosti

Radnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svolání zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18

 Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám , zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání:     26. srpna 2020 (středa) od 17.00 hodin;

Navržený program jednání:

Číst dál: Pozvánka na jednání ZMČ Praha 18 26. 8. 2020 + program

matepravovedetNová taktika naší otevřené radnice, na pravidelném ZASTUPITELSTVU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18, které svolává starosta naší vaší otevřené radnice Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; se bude projednávat jako jeden z bodů „zóny placeného stání na území Letňan´“, na tom není nic neobvyklého, kromě toho´, že se o nich občan dozví asi, až v době kdy se budou modré čáry u silnic malovat. Naši radní se přeci jenom pro jistotu pojistili aby občané si na toto dů...ležité číslo v jednání zastupitelstva nepočkali a tak „modré zóny“ zařadili možná omylem na předposlední bod jednání zastupitelstva.

Posuďte kde je schované:

30. Smlouva o zřízení služebnosti – Vodafone Czech Republic a.s. (předkládá radní Ing. Martin Halama)

31. Zóny placeného stání na území MČ Praha 18 (předkládá radní Stanislav Nekolný, MBA)

32. Vyřazení majetku z evidence (předkládá tajemník Ing. Tomáš Chvála) Termín konání: 26. srpna 2020 (středa) od 17.00 hodin;

Náš odborný odhad projednávání zón placeného stání je od 19.00 hodin do 21.00 hodin. Občane buď klidný a počkej

zastupitelstvo

Zastupitelstvo MČ Praha 18 se koná 25. května 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.

Navržený program jednání:

1) Zahájení

2) Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

3) Informace

4) Dotazy a podněty členů ZMČ

5) Dotazy a podněty občanů

6) Závěr

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.


Program: ZDE

Pozvánka: ZDE

 

OPATŘENÍ PŘIJATÁ PRO KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁST  -  Opatření přijatá pro konání ZMČ dne 25.05.2020.

-         Občané, kteří se zúčastní jednání ZMČ, jsou povinni mít zakrytá ústa a nos a dodržovat doporučené rozestupy.

-         Vzhledem k omezenému prostoru obřadní síně a s tím spojenému dodržování rozestupů je doporučeno sledování on-line přenosu na webových stránkách MČ, odkaz bude včas zveřejněn na titulní stránce www.letnany.cz.

-         V případě dotazů či příspěvků do diskuze prosíme občany o jejich předání v písemné podobě před začátkem jednáním asistentce, která bude přítomna u vstupu do obřadní síně.

 
Zdroj:  letnany.cz

 

Strana 1 z 29