Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Zdravé Letňany

Lubor-1Zveme vás v úterý 1.  července  2014 v 18.00 hodin na informační hodinku pro letňanské stavebníky.   Informační kancelář pro stavebníky je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které zdarma poskytuje informace a pomáhá letňanským občanům v problematice stavebních prací. Číst dál: Informační hodinka pro letňanské stavebníky - červenec

barevn letnany 3Ve čtvrtek dne 28. 5. 2014 v 17.00 hodin jsem se zúčastnil v obřadní síni ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639 veřejná prezentace sociodemografické studie v oblasti školství a sociálních služeb.  Veřejnou prezentaci, kterou za malé účasti občanů Letňan Prahy pořádala Městská část Praha 18 ve spolupráci s dodavatelem studie  společností Výzkumy Soukup,   Šmeralova 4  170 00 Praha 7 (PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D.)  Vypracovaná sociodemografická studie Letňan do roku max. 2028 spolu s prognózou vývoje věkové struktury obyvatel bude sloužit jako podklad pro plánování kapacit a dostupnosti veřejných služeb. V našem případě je nová studie zaměřená na oblast školství, zdravotnictví a sociálních služeb. Co presentovaná  demografická studie obsahuje Analýza současného stavu obyvatelstva Analýza porodnosti, úmrtí obyvatel a migrace atd.) Prognóza počtu obyvatel dle 3 variant (nízká, střední, vysoká) v závislosti na budoucí mohutnou výstavbu v Letňanech. Plánování potřebných kapacit MŠ, ZŠ, zdravotnictví, sociálních služeb. Co mne zaujalo: Především mne zaujal plán výstavby nových bytů do roku od roku 2013 do roku 2020, tj. shrnuto v Letňanech přibude od letošního roku do roku 2020 celkem 1963 bytů.  A to nejhorší přijde po roce 2020,  kdy je v plánu odstartovat v Letňanech další fázi mohutné bytové výstavby a to jsou stavby bytů v areálu AVIE 2500 b.j. a areál Tupolevova – Kbelská, kde má vyrůst celkem  3000 bytů.   Takže sečteno a podtrženo je v Letňanech,  včetně letošní výstavby   335 b. j. naplánován nárůst 7798 nových bytů.

Číst dál: Presentace sociodemografické studie - aneb, co nás čeká pěkného

Lubor-1Zveme vás v úterý 3.  června  2014 v 18.00 hodin na informační hodinku pro letňanské stavebníky.   Informační kancelář pro stavebníky je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které zdarma poskytuje informace a pomáhá letňanským občanům v problematice stavebních prací.

Číst dál: Informační hodinka pro letňanské stavebníky - červen

Ofocený projekt LentilkyObčanské sdružení Zdravé Letňany o. s. dne 26. 5  2014  již po druhé požádalo  na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Úřad městské části Praha l8 – Letňany  o dodání  dokumentace   rozpracované stavby  Letňanských lentilek první fáze. Dokumentaci poskytneme veřejnosti, popřípadě k prostudování.

Číst dál: Podruhé jsem požádali o dokumentaci lentilek

Pechod avie 4Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s.  připravilo na základě  čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním, PETICI.  Petice, kterou podepsalo cca 90% obyvatel kolonie u Avie a řeší změnu umístění stávajícího přechodu před autobusovou zastávku Trutnovská směrem do centra Letňan, který je dnes historicky umístěn v místech  kde chodili pracovníci AVIE do práce. Petici jsme osobně předali 15. dubna na Magistrát hlavního města Prahy, kde jsme rovněž o přesunutí  přechodu jednali.  

Číst dál: Politici občas mění názor

Strana 20 z 30