Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Zdravé Letňany

V pondělí 24. 11. 2014 jsem za   SZ, KDÚ – ČSL, Nezáv. a Českou Pirátskou stranu s podporou sdružení Zdravé Letňany předal do podatelny MČ Praha 18 upravený návrh obsazení výborů ZMČ a komisí RMČ

Komise RMČ:

Komise školství a společenských organizací Mgr. Miloslava Coufalová, Strana zelených Ing. Jan Wagner, Česká pirátská strana

Komise kultury Věra Hofmanová, odborník Jaroslava Šebková, odbornice

Komise sportu a volného času Ivan Polák, odborník Pavel Mach, odborník

Komise územního rozvoje a výstavby Ing. Václav Losík, Ph. D., Strana zelených, kandidát na předsedu komise Ing. Renata Brejlová, odbornice

Komise Zdravého města a Agendy MA21 Mgr. Vladislav Fryč, odborník Ing. Jan Zubatý, Strana zelených

Komise regenerace sídliště a životního prostředí Ing. Pavel Filípek, odborník Mgr. Dušan Mourek, odborník

Komise správy bytového a nebytového majetku Ing. Pavel Gruncl, odborník

Komise dopravy Bc. Radek Čermák, odborník Lucie Hauserová, odbornice

Výbory ZMČ:

Kontrolní výbor Ing. Václav Losík, Ph. D., Strana Zelených Ing. Zbyněk Walter, odborník

Finanční výbor Jiří Štegl, MBA, odborník Ing. Jan Wagner, Česká pirátská strana

Výbor pro školství, kulturu, sport a komunikaci Olaf Deutsch, odborník (komunikace) Jaroslava Šebková, odbornice (školství) Ing. Tomáš Raška, Strana zelených (komunikace) Ing. Jan Wagner, Česká pirátská strana (školství) Ivan Polák, odborník (sport)

Výbor pro transparentnost radnice a výběrová řízení Olaf Deutsch, odborník Ing. Ladislav Hartmann, odborník

Redakční rada Letňanských listů Ing. Tomáš Raška, Strana Zelených Olaf Deutsch, odborník

Komise pro projednávání přestupků Filip Cvejn, odborník

 

OLaf Deutsch

Zdravé Letňany o. s.

 

………………………………………..

 Publikováno 31/10/2014   Autor:  Honza Mikulecký   

zelené lentilky roštV posledních týdnech jsem několikrát slyšel, že jsme zelenou lentilku u Žabky udělali „blbě“. Je pod ní nepořádek, lidé skrz rošt hází nedopalky a papírky od sušenek. Rošt, po kterém se chodí, je 20 cm nad zemí, a po několika dnech je pod ním plno odpadků. Ale skutečně za ten nepořádek může nová lentilka?

Lentilky změnily naše staré sídliště k lepšímu. Velmi rychle si zvykáme na nové věci a málokdo si vzpomene, jak depresivní bylo projít mezi našimi paneláky ještě vloni. Hezké prostředí se může rychle změnit zpátky na ghetto, pokud se o něj nebudeme starat a nebudeme si vážit nových věcí kolem sebe. Co nás vede k tomu, že necháme na zemi ležet krabičku od cigaret, která se netrefila do koše?

Zdroj a pokračování článku na :  http://letnanskelentilky.cz/sidliste-jako-v-indii/#more-1812

Reakce Olafa Deutsche, Zdravé Letňany o. s.

Číst dál: Sídliště jako v Indii s komentářem

Na základě společného povolebního jednání vám Česká pirátská strana, Zdravé Letňany o. s., a koalice Zelení, KDÚ- ČSL, a Nezávislí - Máte právo  představují společný návrh  na obsazení odborníků  do komisí RMČ,  výborů a redakční rady Letňanských listů.

Číst dál: Komise RMČ, Kontrolní výbor atd.

Lubor-1Zveme vás v úterý 2. září 2014 v 18.00 hodin na informační hodinku pro letňanské stavebníky. Informační kancelář pro stavebníky je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které zdarma poskytuje informace a pomáhá letňanským občanům v problematice stavebních prací. Informační kancelář pro stavebníky je zřízena po dohodě   s organizací SÉVA PURA s.r.o v letňanské provozovně Prostor Letňany, Křivoklátská 302. Věnovat se vám bude Ing. Lubor Pavlíček člen občanského sdružení Zdravé Letňany. o.s.      

Olaf Deutsch    

předseda Zdravé Letňany o.s.  

Ofocený projekt Lentilky

bod č. 3   Půjčka společnosti Letňanská sportovně kulturní, s.r.o. Předkládá: starosta Kabický  

Odůvodnění předkladu: Vzhledem k finanční situaci společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o., navrhuje starosta k překlenutí dočasných finančních problémů poskytnout půjčku ve výši 500.000 Kč.

Co na jednání bylo zajímavé:

Při  projednávání tohoto bodu proběhla vášnivá diskuze ve které někteří  zastupitelé chtěli organizaci zrušit a jiní ji zase obhajovali. Nakonec se ale domluvili, že organizaci podpoří a tak Letňanská sportovně kulturní, s.r.o. dostane půjčku 500 000,- Kč. Z radniční půjčky  uhradí zpět radnici platby za vybrané služby od nájemců ve výši 878 687,-Kč. Společnost se dostala do potíží,  protože předchozí jednatel pan Loučka zpronevěřil částku  660 000,- Kč a tak došlo k tomu, že Letňanská sportovně kulturní s.r.o.,je téměř  na mizině.

- Proti půjčce teatrálně protestoval Mgr. Lněnička, který ovšem před dvěma lety ještě coby starosta Letňan organizaci nechal zřídit

- Jednatel společnosti pan  Loučka byl doporučen zastupitelkou za ODS Mgr. Brandovou, která ale na jednání nebyla přítomná. Paní Brandová samozřejmě byla i členkou dozorčí rady zřízené organizace, která ovšem měla za úkol činnost Letňanská sportovně kulturní, s.r.o.  hlídat.

- Pan Loučka si finance Letňanské sportovně kulturní, s.r.o., převedl na svůj vlastní účet a část peněz si  vybral platební kartou přímo v Thajsku.

- Pan Loučka zlikvidoval veškeré účetní záznamy,  ale dokonce vymazal disk na svém PC.  Likvidoval veškeré stopy.

- Pán Loučka je neustále veden jako jednatel  organizace Letňanská sportovně kulturní s.r.o. ve výpise v Obchodním rejstříku

 

Bod č. 5 . Schvalování  dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo S 2014/04/0002 ze dne 5/2/2014 se společností Skanska, a.s.  Jedná se zakázku „Revitalizace sídlištních ploch – Letňanské lentilky I.“

Společnost Skanska, a.s. předložila na základě výzvy k jednání nabídku ve výši 5.998.477 Kč bez DPH V průběhu jednání byla dohodnuta nižší cena ve výši 5.578.478,93 Kč bez DPH.

Co na jednání bylo zajímavé:

Opět proběhla diskuze ale nakonec byl dodatek č. 2 v hodnotě 5.578.478,93 Kč bez DPH schválen a tak se cena za realizaci stavby „Revitalizace sídlištních ploch  Letňanské lentilky I.“ Zvětší ze 40 521 307,35Kč včetně DPH o  6 750 000,- Kč   t. j. přičemž dojde k navýšení  ceny o cca 17 %  

- Ing. Mikulecký tvrdil, že dojde k navýšení zeleně, což mu přítomní zástupci občanů nevěřili.

- Ing. Mikulecký tvrdil, že dojde k nárůstu ceny o 15% ve skutečnosti došlo   k nárůstu ceny o 16,6 %.

- Na dotaz,  proč jsou navržené chodníky široké téměř 5 m odpověděl starosta, že  šíře chodníků byla navržená tak  aby občané mohli na sídlišti korzovat (tj. aby se na chodníku netlačili)

- Ing. Mikulecký tvrdil, že k dalšímu nárůstu ceny ji nedojde. 

Vypracoval  Olaf Deutsch  

Strana 19 z 31