Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Zdravé Letňany

policiePocit bezpečí je brán jako jedno z  kritérií spokojenosti občanů. V Letňanech dochází během posledních let k rozvoji převážně bytové výstavby. Dle informace z poslední sociodemografické studie se má do roku 2020 postavit 3 000 nových bytů  a od  roku 2020 dojde k dostavbě dalších  cca 5500 bytů. Dostavbou nových bytů dojde do roku 2020   k navýšení počtu obyvatel  a to ze současných 18 tis. na cca 21 tis. občanů. Zvětšením početního stavu obyvatelstva dojde zákonitě i k navýšení kriminality.  Dle informací od Policie ČR a Městské Policie jsou v současné době neproblémovější místa, co se týká bezpečnosti obyvatel, okolí zastávek MHD (např. Fryčovická), v parcích (např. park u ZŠ Rychnovská, Tvrdého a Nýdecká), kde dochází nejčastěji k narušování veřejného pořádku.

Číst dál: Bezpečnost v Letňanech

matepravovedetObčanské sdružení Zdravé Letňany o. s. podalo dne 22. prosince 2014 oficiální stížnost na vyřazení našeho kandidáta pana Zbyňka Waltera z volby do funkce člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 18.

Text stížnosti:

Číst dál: Nové informace ohledně stížnosti na vyřazení Zbyňka Waltera z kandidatury na člena kontrolního...

Lentilky 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nutno hned v úvodu poznamenat, že sídliště jako takové revitalizaci potřebovalo. Bohužel podoba, forma a způsob provedení se dost podstatně lišil od potřeby. Předem se také omlouvám, že se nejspíš nebudu moci v článku oprostit od svého odporu k tomuto jistě kontroverznímu projektu. Bývalý radní – budovatel rád poukazuje, a nejen on, že před jeho lentikovým zásahem, lidé na našem sídlišti žili v prostředí odpovídající prostředí Dálného východu. Nejspíše z tohoto důvodu pojal naplňovat své vize způsobem odpovídajícímu chování východních panovníků. Rád tvrdíval, že komunikuje s občany sídliště, přitom většina obyvatel sídliště, kterým tato megalomanská stavba zasáhla do každodenního života v období několika měsíců, neměla dostatečné nebo skoro žádné informace.

Číst dál: Co nám přinesly Letňanské lentilky?

matepravovedetZdravé Letňany o. s. se stanou účastníky v řízení, které zahájila SPRÁVA CHKO ČESKÝ KRAS dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve věci udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných sysla obecného, který žije v malé kolonii na letňanském letišti. Vyjimka se bude udělovat na dobu konání jubilejního 11. ročníku tradiční studenské oslavy„Pražský Majáles,“. Letošní ročník Pražského Majálesu je plánován na 1.5.2015. Olaf Deutsch, Zdravé Letňany

chaloupkaZMČ svým usnesením č. 130/Z5/14 ze dne 15. 12. 2014 schválila zrušení výběrového řízení, které na jednání ZMČ navrhl zastupitel  za Zdravé Letňany o. s. Olaf Deutsch na prodej objektu Běloveská 346, (samostatná budova v Kolonii u Avie) včetně pozemku na parcele  Č. 699 v k.u. Letňany o výměře 94 m2, které na ZMČ.   Dále ZMČ schválila  vypracování  vypracování návrhu, včetně cenové kalkulace na jeho rekonstrukci, včetně revitalizace přilehlého sportoviště.

Strana 18 z 31