Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Zdravé Letňany

Tup 1


Zveme vás v úterý 7. dubna 2015 v 19.00 hodin na druhé setkání se  zastupiteli a členy sdružení Zdravé Letňany o. s.  Setkání se uskuteční v klubu Dračí jeskyně, Křivoklátská 285, Praha 18 - Letňany. Věnovat se vám budou zastupitelé Olaf Deutsch, Ivan Polák a členové  sdružení.   

Olaf Deutsch   

předseda Zdravé Letňany o.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chci vám pouze rekapitulovat  náš  boj  s úřady.  Problém naší dlouhodobé  snahy je  málo osvětlený přechod na Tupolevově ulici  u kolonie u Avie.  Přechod je navíc ještě umístěn v místě,  kde kdysi chodili zaměstnanci do zadní vrátnice do Avie  a proto  ho využívá pouze pár obyvatel a ostatní chodí mimo přechod. V březnu 2013 jsme o řešení požádali vedení naší radnice, které nám odpovědělo, že tento podmět k řízení bude postoupen TSK hl. m. Praha.  Dále jsme přechod projednávali s Dopravní komisí RMČ, kde nám sdělili, že při výměně povrchů bude přechod opatřen zpomalovacími prahy a bude i osvětlen. K přesunu směrem k zastávce MHD  nám sdělili, že to není možné, že je dokončená PD  a s tím se už nedá nic dělat. (pozn. Dva roky před zahájením stavby) Následně  jsme sepsali petici a  v březnu 2014  ji předali na Magistrát hl. m. Praha Ing. Jiřímu Nouzouvi,

Číst dál: Jak Zdravé Letňany bojují s větrnými mlýny

policiePocit bezpečí je brán jako jedno z  kritérií spokojenosti občanů. V Letňanech dochází během posledních let k rozvoji převážně bytové výstavby. Dle informace z poslední sociodemografické studie se má do roku 2020 postavit 3 000 nových bytů  a od  roku 2020 dojde k dostavbě dalších  cca 5500 bytů. Dostavbou nových bytů dojde do roku 2020   k navýšení počtu obyvatel  a to ze současných 18 tis. na cca 21 tis. občanů. Zvětšením početního stavu obyvatelstva dojde zákonitě i k navýšení kriminality.  Dle informací od Policie ČR a Městské Policie jsou v současné době neproblémovější místa, co se týká bezpečnosti obyvatel, okolí zastávek MHD (např. Fryčovická), v parcích (např. park u ZŠ Rychnovská, Tvrdého a Nýdecká), kde dochází nejčastěji k narušování veřejného pořádku.

Číst dál: Bezpečnost v Letňanech

matepravovedetObčanské sdružení Zdravé Letňany o. s. podalo dne 22. prosince 2014 oficiální stížnost na vyřazení našeho kandidáta pana Zbyňka Waltera z volby do funkce člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 18.

Text stížnosti:

Číst dál: Nové informace ohledně stížnosti na vyřazení Zbyňka Waltera z kandidatury na člena kontrolního...

Lentilky 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nutno hned v úvodu poznamenat, že sídliště jako takové revitalizaci potřebovalo. Bohužel podoba, forma a způsob provedení se dost podstatně lišil od potřeby. Předem se také omlouvám, že se nejspíš nebudu moci v článku oprostit od svého odporu k tomuto jistě kontroverznímu projektu. Bývalý radní – budovatel rád poukazuje, a nejen on, že před jeho lentikovým zásahem, lidé na našem sídlišti žili v prostředí odpovídající prostředí Dálného východu. Nejspíše z tohoto důvodu pojal naplňovat své vize způsobem odpovídajícímu chování východních panovníků. Rád tvrdíval, že komunikuje s občany sídliště, přitom většina obyvatel sídliště, kterým tato megalomanská stavba zasáhla do každodenního života v období několika měsíců, neměla dostatečné nebo skoro žádné informace.

Číst dál: Co nám přinesly Letňanské lentilky?

Strana 17 z 30