Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Zdravé Letňany

10 . problémů 2015 6Městská část Praha 18 opět vyhlásila aktivitu Deset problémů Letňan, ve které se můžete aktivně podílet na zlepšování životních podmínek ve své městské části. Tato společenská akce se konala v pondělí 30. března 2015 v 17 hodin v obřadní síni letňanské radnice za hojné účasti letňanských občanů, tvořených převážně ze seniorů z místního klubu v Třinecké ulici. Akce se také zúčastnili letňanští zastupitelé, převáženě z koaličních stran a zástupci vedení radnice. Tak jak je zvykem u každé takovéto akce se nejdříve vyhodnotily níže uvedené problémy, které trápily naše občany v roce 2014. 

1. Stop zahušťování výstavby
2. Zachování lesoparku a jeho další rozvoj
3. Obnovení cyklotrasy A44 kolem letiště
4. Úklid psích exkrementů, větší aktivita MP v oblasti kontroly
5.–6. Zřízení gerontologického centra či stacionáře pro seniory
5.–6. Rozšiřování a údržba dětských hřišť.
7. Respektování zájmu občanů v projektu Letňanské lentilky
8. Prodloužení midilinky 295 přes Staré Letňany
9.–10. Zvýšení počtu listnatých stromů a zeleně v zástavbě
9.–10. Zrušení stavebního povolení k výstavbě patnáctipatrového bytového domu v ulici Chlebovická

Číst dál: Proběhla akce Deset problémů 2015

kytice 3V posledních době se vyrojilo hodně drahých, rádoby kulturních akcí, jejímž úkolem je občany nejen pobavit, ale i nabídnou klobásy, pečená masa a zlatý mok. Poznámka autora: v době starověkého Říma se tomu říkalo „chléb a hry“ V Letňanech ale pracují spolky, které rovněž zajišťují kulturní vyžití obyvatel, ale hospodaří s velmi malým rozpočtem a svojí práci dělají téměř zadarmo. Nemají ani dostatek prostředků na pronájem, který je mnohdy na úrovni tržního nájemného komerčních organizací. Kolik financí dostali na rok 2015? Ze zápisu z jednání zastupitelstva Letňan obdržely částku 400 000,- Kč.

Číst dál: Letňanské kulturní akce

matepravovedetZastupitelé za Zdravé Letňany o.s. tímto způsobem veřejně vyjadřuje svůj nesouhlas s  jednáním koalice na výše uvedenému jednání ZMČ Praha 18 a to v bodech.

Bod)  Úplatný převod pozemku parc. č. 629/697 k.ú. Letňany společnosti ELEMENT LETŇANY s.r.o. (pozn. na pozemku se bude stavět stavba Polifunkčního domu  JUNION)
Předkládá: starosta Kabický


-  Ačkoliv starosta mluvil o vypracovaném auditu k případnému prodeji pozemku,  hrozil sankcemi za neuskutečněný prodej, žádný audit na jednání ZMČ  12. 3. 2015 neukázal, ani nijak nezveřejnil.  Je otázkou, jaký možný finanční postih by mohl vzniknou odmítnutím záměru prodeje pozemku společnosti Element Letňany s. r. o.,(zapsaná do rejstříku organizací dne 6. ledna 2015).  Vše je pouze v oblasti určitých dohadů bez přesnější konkretizace.

- Ani na ústní žádost zastupitele Olafa Deutsche, starosta neodpověděl a na dotazy např.  proč  podmínky kupní ceny nejsou v souladu s podmínkami soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy výběrovým řízením ze dne 30.5. 2002, kde je v bodě II. Kupní cena napsáno: Výši kupní ceny nabídnou subjekty. Kupní cena (za pozemek) nebude nižší než stanovuje cenová mapa Hl. m. Prahy. Starosta neodpověděl ani na další dotazy k dané problematice. Předkladatel (Kabický) neodpověděl ani po ústní připomenutí v průběhu přestávky.

Dle našeho  názoru je předkladatel (Kabický) povinen odpovědět na dotaz zastupitele i když se domnívá, že tento dotaz je zbytečný.

Číst dál: Vyjádření zastupitelů sdružení Zdravé Letňany k jednání Zastupitelstva MČ Praha 18, které se...

Tup 1


Zveme vás v úterý 7. dubna 2015 v 19.00 hodin na druhé setkání se  zastupiteli a členy sdružení Zdravé Letňany o. s.  Setkání se uskuteční v klubu Dračí jeskyně, Křivoklátská 285, Praha 18 - Letňany. Věnovat se vám budou zastupitelé Olaf Deutsch, Ivan Polák a členové  sdružení.   

Olaf Deutsch   

předseda Zdravé Letňany o.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chci vám pouze rekapitulovat  náš  boj  s úřady.  Problém naší dlouhodobé  snahy je  málo osvětlený přechod na Tupolevově ulici  u kolonie u Avie.  Přechod je navíc ještě umístěn v místě,  kde kdysi chodili zaměstnanci do zadní vrátnice do Avie  a proto  ho využívá pouze pár obyvatel a ostatní chodí mimo přechod. V březnu 2013 jsme o řešení požádali vedení naší radnice, které nám odpovědělo, že tento podmět k řízení bude postoupen TSK hl. m. Praha.  Dále jsme přechod projednávali s Dopravní komisí RMČ, kde nám sdělili, že při výměně povrchů bude přechod opatřen zpomalovacími prahy a bude i osvětlen. K přesunu směrem k zastávce MHD  nám sdělili, že to není možné, že je dokončená PD  a s tím se už nedá nic dělat. (pozn. Dva roky před zahájením stavby) Následně  jsme sepsali petici a  v březnu 2014  ji předali na Magistrát hl. m. Praha Ing. Jiřímu Nouzouvi,

Číst dál: Jak Zdravé Letňany bojují s větrnými mlýny

Strana 16 z 30