Bleskovka

Městská část Praha 18 a její starosta Mgr. Zdeněk Kučera, MBA vás zve na veřejné setkání s občany na téma Prezentace plánu rozvoje území LETIŠTĚ LETŇANY které se bude konat ve středu 17. června od 18 hodin v obřadní síni radnice, Bechyňská 639, Praha 18-Letňany. Setkání se zúčastní vedení MČ Praha 18. Pozváni jsou také starostové sousedících městských částí Praha 19-Kbely a Praha-Čakovice.

Zdravé Letňany

satranMichael Saran a jeho investiční skupina Odien chtějí dát novou tvář areálu Avie v pražských Letňanech. •V minulosti se tam vyráběly nákladní vozy a prostor dnes chátrá. Ambiciózní projekt si vyžádá mnohamiliardové náklady.  

Číst dál: Píší na Idnes- V Letňanech na místě nevyužívaného areálu vznikne nová městská čtvrť. Investor...

Zpívají vaše děti rády? Pak je vezměte na některou z ukázkových hodin sboru Camerata. Možná se jim bude mezi Broučky nebo Kamarády líbit. Camerata však doplňuje i smíšený pěvecký sbor - šanci tedy mají i dospělí od 17 let...
Camerata2
 Zdroj: Camerata Praha
 RODINNÁ PORADNA "CO DĚLAT, KDYŽ..?" NA TÉMA MALÝ VZTEKLOUN ..JAK NA NĚJ..
kvě 31, 2017 (stř) 17:30 - 19:00

KRC COBYDUP vás srdečně zve na

RODINNÁ PORADNA "CO DĚLAT, KDYŽ..?" NA TÉMA MALÝ VZTEKLOUN ..JAK NA NĚ

seminář vede Mgr. Lucie Levitová

50 Kč + hlídání 50 Kč/dítě

Zdroj. kbely.cz

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) schválilo s účinností  ke dni 19. října 2016 dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ na rok 2017 (čj. MSMT-29 463/2016-2), který je založen na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí a mládeže. Ten navazuje na loňský pilotní ročník programu zaměřeného na podporu práce s dětmi a mládeží na krajské úrovni a je jedním
 z prostředků, jak pokrýt oblasti a podpořit organizace, které jinak nemají možnost vedle organizací s nadregionální nebo celostátní působností uspět.

Program je určen pouze krajům, které následně vyhlásí a realizují jednotlivé krajské výzvy podle kritérií uvedených v Programu. Dotace ze strany MŠMT může dosáhnout max. 70 % celkových nákladů projektu a minimální spoluúčast kraje je 30 %.

Cílem programu je:

1. podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020,


2. podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,


3. podpořit dialog mezi mladými lidmi se zástupci krajů,


4. rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,


5. vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a mládež,


6. zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi
 a mládeží,


7. rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práce s dětmi a mládeží,


8. podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,


9. podpořit mezinárodní spolupráci dětí a mládeže a multikulturní výchovy.

Priority Programu jsou:


1. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;


2. podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;


3. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže
 o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení
 do veřejného prostoru;


4. podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.


 Na tento dotační program je v rozpočtu ministerstva alokována částka 7 mil. Kč, která bude dle požadavků krajů poměrně přerozdělena.

Uzávěrka pro přijetí žádostí ze strany krajů je 7. prosinec 2016.

Ke stažení: Naplnovani_Koncepce_podpory_mladeze_kraj_2017.doc

 

 

vzdelani 02 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž probíhala v letňanské knihovně od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. Podmínkou byl vlastní čtenářský průkaz a věk do patnácti let. Soutěžící byli rozděleni do tří věkových kategorií. Nejúspěšnější čtenáři,

kategorie 6 až 9 let:  1. Jan Huml, 2. Ema Otrubová, 3. Rostislav Koval.

Kategorie 10 až 12 let::  1. Anna Bogdanová, 2. Veronika Jílková, 3. Anna Rubášová.

Kategorie 13 až 15 let:  1. Hana Mašková, 2. Martina Pelclová, 3. Stella Doležalová

Absolutně nejpilnějším čtenářem, respektive čtenářkou školního roku 2014/2015, se v letňanské knihovně stala Anička Bogdanová s 284 vypůjčenými knihami.Děkujeme všem dětem, které se do soutěže zapojily. Vítězům gratulujeme! Slavnostní předání cen nejúspěšnějším čtenářům proběhne ve čtvrtek 22. října od 16.00 hod. v Knihovně MČ Praha 18.POZOR! Od 1. září 2015 probíhá další ročník soutěže o nejpilnějšího dětského čtenáře školního roku 2015/16. Tak neváhejte a čtěte!

Jana Babková, Knihovna MČ Praha 18

Zdroj:  ZDE

 

Strana 2 z 33