Bleskovka

Nedostali jsem se na prezentaci návrhu využití letňanského letiště pro bytovou zástavbu, která se konala v Letňanech, nevadí, protože starosta vedlejší městské části Vás zve dne 24.6.2020 od 18.00 hod. v sálu Lidového domu, Toužimská 244, Kbely. Přijďte všichni, tato případná zástavba by měla mít zásadní vliv na dopravu i ve Kbelích.

Srdečně Vás zve                  

Pavel Žďárský

starosta MČ Praha 19

zdroj: ZDE

Zdravé Letňany

val mal 5Ve středu dne 26. 6. 2013  v 18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany zúčastní jako hosté jednání komise životního prostředí Rady  MČ Praha 18.  Na jednání  komise budeme projednávat (žádat podporu) problematiku obnovu zeleně Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského, Vesetská a Tupolevova . Za zdravé Letňany o.s. se jednání účastní pan Olaf Deutsch, předseda Zdravé Letňany o.s. a paní Pavla Vacková, obyvatelka Malkovského ulice (příznivec Zdravé Letňany o.s.)

pozn.: komise byla zrušená a bude přesunutá na jiný termín (telefonát ing. Mikuleckého v 12.30 hodin 26. 6. 2013

Navrhované body k jednání:
 

1) Zajištění vypracováni kvalitního projektu regenerace porostu Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského , Veselská a Tupolevova  na základě doporučení zveřejněných znaleckých posudků.
 
2) Realizaci úpravy zeleně odbornou firmou dle schválené projektové dokumentace tak, aby val opět plnil své ochranné funkce.

3) Smluvní zajištění následné údržby revitalizované zeleně.

 
Olaf Deutsch
předseda  Zdravé Letňany o.s.

30 km hod 2Na základě jednání občanského sdružení Zdravé Letňany, o.s. a dopravní komise RMČ Prahy 18, které proběhlo na úřadu MČ Praha 18  dne 20. 5.  2013, byly začátkem června 2013  u vjezdu do kolonie u Avie umístěny nové dopravní značky ZÓNA 30 a ZÓNA ZÁKAZ VJEZDU NAD 3,5 T.

Olaf Deutsch,

předseda Zdravé Letňany, o.s.

článek k tématu: zde

sousedsky podvecer small

Občanské sdružení ZDRAVÉ LETŇANY o.s. 

připravilo pro letňanské zajímavou přednášku z cyklu zážitky z cest  

„ Cestování po Japonsku"

 Lektor:  Ing. Jiří Kolařík 

kdy: 19. 6. 2013 od 17.30 hodin, 

kde:  Prostor Letňany, Křivoklátská 302

 

Pechod avie 4V pondělí dne 20. 5. 2013  18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany zúčastnili jednání Dopravní komise MČ Praha 18.  
 
body  jednání  (naše úspěšnost na jednání):
 
a) Změny v projektové dokumentaci plánované rekonstrukce ulice Tupolevova (2014) 
-Přesunutí přechodu pro chodce před zastávku MHD směrem do centra Letňan.  /Komise návrh přesunutí přechodu nepodpořila/
-Osazení zpomalovacích pasů - / dle předchozích jednání byla PD na žádost p.Deutscha  doplněna o  zpomalovací pasy a osvětlení/ 
-Oboustranné osvětlení přechodu pro chodce 
 
b) Dočasné zabezpečení stávajícího přechodu pro chodce do doby rekonstrukce /neprojednáno/
 
c) Změnu dopravního režimu kolonie u Avie -   /Dopravní komise návrh podpořila a budou osazeny značky maximální rychlost 30Km /hod a také dopravní značka zákaz vjezdu vodzidel na 3,5 tuny/
 
Další článek k tomuto tématu: Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 20. 5. 2013 ZDE
 

Strana 29 z 33