Bleskovka

Ples MČ Praha 18 - tentokrát ve stylu 20.-40. let. Nenechte si ho ujít a přijďte v pátek 15. března v 19 hodin do areálu PVA EXPO PRAHA Letňany. Zdroj:letnany.cz

Zdravé Letňany

matepravovedetSněmovnou prošla novela občanského zákoníku (dále jen „OZ“), která proti úpravě z roku 1964 přináší stovky změn. Změny budou platné od roku 2014. Přehled těch nejdůležitějších z pohledu vlastnictví.

1. Ve věci nabytí majetku od neoprávněného vlastníka.
Podle současného OZ to není možné. Od 1.1. 2014, podle nového OZ se má za to, že člověk kupuje věc (všechny předměty hmotné i nehmotné, např. pozemek, byt, auto apod.) v dobré víře a neměl by být postihován tím, že ji nevědomky zakoupil od zloděje, nebo člověka, který věc nabyl nezákonným způsobem

2. Pozemek a na něm stojící dům.
Podle současného OZ to jsou dvě samostatné věci. Podle nového OZ bude dům pevnou a neoddělitelnou součástí pozemku a tudíž bude možné disponovat pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se budou týkat  i staveb na tomto pozemku umístěných, kromě staveb dočasných.

3. Dědické právo
Podle současného OZ je dědic buď ze zákona nebo ze závěti, přičemž závět má přednost. Podle nového OZ bude existovat i další varianta: Dědická smlouva, kterou nebude možné jednostranně zrušit. Uzavřením dědické smlouvy získá dědic větší jistotu.

Náš komentář

A s nástupem nového občanského zákoníku, jehož účinnost připadá na leden 2014, se situace jistoty vlastnictví věci ještě zhorší. Dosud měl zápis v katastru informační funkci, nový zákon ale dává zápisu váhu přiznání majetkového práva. Krátce řečeno: kdo bude Zdrave_Letnany_zelenav rejstříku zapsán jako majitel pozemku, tak pozemek, vč domu na něm stojící mu patří. Zde jsou otevřeny dveře různým podvodníkům s falšovanými doklady o vlastnictví a původní majitel nemovitosti to ani nemusí zjistit a jednoho dne bude vystěhován z vlastního domu/bytu na ulici a to zcela podle platného práva. Katastrální úřad totiž není ochoten podklady důkladně kontrolovat, není schopen rozlišit, zda se jedná o padělek, nebo ne. Stalo se už také několikrát, že problém neodhalil ani notář, potvrdil pravost podpisů a všechno se ukázalo jako falešné.

21.3. 2013 Ing. Lubor Pavlíček, Zdravé Letňany o.s.

Související článek: zde

 

Zdrave_Letnany_zelenaInformační centrum pro mládež Letňany připravuje:

Hudebně zábavný pořad pro malé děti ale  i pro dospělé „ Žijeme zdravě,  protože pijeme mléko,   jíme sýr,  tvaroh a vše co je z mléka“

Program pro děti a dospělé  připravila ve spolupráci s občanským sdružením „Zdravé Letňany o. s.  a

Prostorem Letňany  skupina Vanda a Standa.

kdy: 22. 4. 2013 od 15.00 hodin, 

kde: Prostor Letňany, Křivoklátská 302

REALIZOVÁNO zde

Přednáška  a povídání s lékařkou na téma Jíme zdravě?
Lektor: MUDr. Jolana Rambousková, CSc. odborný lektor z 3. Lékařské fakulty UK

kdy: 22. 5. 2013 od 17.30 hodin,

kde: Prostor Letňany, Křivoklátská 302,{jcomments on}

 

Přednáška z cyklu  zážitky z cest  „ Cestování po Japonsku"
Lektor:  Ing. Jiří Kolařík

kdy: 19. 6. 2013 od 17.30 hodin, kde:

kde:  Prostor Letňany, Křivoklátská 302


Další informace k plánovanému  programu:
Olaf Deutsch, Zdravé  Letňany o.s.  607 886 278
Ivan Polák, Prostor Letňany tel.  776 239 654

Pechod_kolonie_AvieObčanské sdružení Zdravé Letňany o. s. požádalo osobním dopisem z 1. 3. 2013 našeho  místostarostu Letňan Mgr.Martina Zástěru o vyřešení zabezpečení bezpečnosti přechodu pro chodce v ulici Tupolevova u  vjezdu do kolonie u Avie.  

Další informace najdete zde

Odpověď MČ Praha 18 najdete zde

Vyjádřeí dopravní komise: zde

Zádost OS na TSK zde

ZS_FrycovickaVyužil jsem možnosti webové stránky naší radnice (otázky a odpovědi) a stěžoval  jsem si na přesolené jídlo ve školní jídelně v ZŠ Fryčovická, kterou provozuje zřízená organizace Zařízení skolního stravování  a budeme Vás informovat jak naše stížnost dopadla u nového pana ředitele Vlka.

 Dotaz : 

Přesolená rýže ve školní jídelně  (Olaf Deutsch, 07.3.2013 22:24)

Vracím se k problematice školních jídelen. Syn chodí na oběd do ŠJ v ZŠ Fryčovická a neustále si stěžuje na rozvařenou a naprosto přesolenou rýži. Neustále se mluví jak je konzumace soli pro děti škodlivá a přitom stačí jenom málo méně solit. Prosím o odstranění tohoto nedostatku.

Odpovídá: 09.3.2013 , Gerhard
Stížnost předám řediteli ZŠS Letňany.

 

Zdroj (částečný) : radnice MČ Praha 18

Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s. zažádalo  odbor výstavby a územního rozhodování, odbor dopravy a životního prostředí  Úřadu MČ Praha 18 o volný přístup k informacím ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
panelk_-_barevn_letany
Text žádosti:
Oznamujeme Vám, že Zdravé Letňany o.s. jsou občanským sdružením, jehož jedním  z hlavních poslání je podle stanov je ochrana přírody a krajiny, veřejného zdraví a životního prostředí.  Ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění podáváme tímto žádost o informování o zahajovaných řízeních a zamýšlených zásazích na rok 2013. Žádáme, abychom byli i nadále předem informováni o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které spadají do níže uvedené specifikace.
Číst dál: Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně...

Strana 25 z 27