Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Naše aktivity

chaloupkaVe středu 17. 7. 2013 jsem se na základě předchozí dohody zúčastnil krátkého jednání s radním Letňan Janem Mikuleckým. Cílem mého jednání bylo zjistit budoucí záměry samosprávy MČ Prahy 18 s nemovitostí, které se říká v Letňanech chaloupka, zanedbaného přilehlého sportoviště a prostoru s pískovištěm s herními prvky pro malé děti. Oba objekty se  nachází u ulice Běloveská v Kolonii u Avie na pozemku  Hlavního města Prahy. 

Číst dál: Budoucnost chaloupky v kolonii u Avie
Ve středu dne 10. 7. 2013  v 18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany  Pavla Vacková a Olaf Deutsch zúčastnili jako hosté jednání Komise životního prostředí  RMČ Praha 18.  Na jednání se projednávala problematika zajištění obnovy zeleně protihlukového ochranného valu mezi ulicemi Malkovského, Veselská a Tupolevova.  Na jednání byly zástupci sdružení položeny níže uvedené žádosti a dotazy:
 
a)  Žádáme  vypracováni projektu regenerace porostu protihlukového valu mezi ulicemi
      Malkovského, Veselská a Tupolevova na základě doporučení zveřejněných znaleckých posudků.
 
Odpověď Ing. Mikuleckého z Komise životního prostředí:
val 4
Komise nedoporučí RMČ, aby projekt regenerace valu zajišťovala externí odborná firma, protože návrh doplnění zeleně již zajišťuje   (dle zápisu z komise životního prostředí ze d 15. 5. 2013)  člen komise Ing. Filípek.   
Cena dosadby zeleně, která bude navržena dle návrhu ing. Filípka by neměla  přesahovat 100 tisíc Kč, protože val není majetkem MČ, ale je pouze v pronájmu od společnosti CPI.  Ing. Mikulecký finanční částku  do 100 tisíc Kč na regeneraci valu navrhne k odsouhlasení radě MČ Praha 18. 
 
  
b)  Požadujeme realizaci úpravy zeleně odbornou firmou dle schválené projektové dokumentace tak, aby val opět plnil své ochranné funkce. 
 
Odpověď Ing. Mikuleckého z Komise životního prostředí:
 
Ozdravění zeleně valu bude provádět vybraná odborná firma dle návrhu ing. Filípka a za jeho aktivní účasti.  
 
 
c)  Jak bude zajištěno zajištění následné údržby revitalizované zeleně. 
 
Odpověď Ing. Mikuleckého z Komise životního prostředí:
 
Další úpravy nové zeleně valu bude vždy provádět jen odborná firma vybraná na
základě výběrového řízení, které zajistí úřad MČ Praha 18
Ve středu dne 10. 7. 2013  v 18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany zúčastní jako hosté jednání komise životního prostředí Rady  MČ Praha 18.  Na jednání  komise budeme projednávat (žádat podporu) problematiku obnovu zeleně Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského, Vesetská a Tupolevova . Za zdravé Letňany o.s. se jednání zúčastní pan Olaf Deutsch, předseda Zdravé Letňany o.s. a paní Pavla Vacková, obyvatelka Malkovského ulice (příznivec Zdravé Letňany o.s.)
 
Navrhované body k jednání:
 
 
1) Zajištění vypracováni kvalitního projektu regenerace porostu Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského , Veselská a Tupolevova  na základě doporučení zveřejněných znaleckých posudků.
  
2) Realizaci úpravy zeleně odbornou firmou dle schválené projektové dokumentace tak, aby val opět plnil své ochranné funkce.
 
3) Smluvní zajištění následné údržby revitalizované zeleně.
 
 
Olaf Deutsch
předseda  Zdravé Letňany o.s.
Zdrave Letnany zelenaObčanské sdružení Zdravé Letňany o.s. podalo dne 4. 7. 2013  na odbor výstavby MČ Praha 18 Letňany oznámení  o účastenství  sdružení Zdravé Letňany o.s. v řízení č.j. MC18/12746/2013 OVÚR, sp. zn. MC18/384/2013/OVÚR/Vě z 27. 6. 2013 - zahájení stavebního řízení  o přístavbě stávajícího objektu, která je navržena na pozemcích parc.č. 543/25, 543/71, 543/82, 543/95, 543/96, k.ú. Letňany“, vše v kat. území Letňany, které zahájil Odbor výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany.

zdroj: úřední deska MČ Praha 18

Informace o  žádosti: zde

Vlastní dokument předaný na podatelnu MČ Praha 18  dne 4. 7. 2013  

 

 
Úřad MČ Praha 18
odbor výstavby a územního rozhodování, odbor dopravy a životního prostředí                                                      
Bechyňská 639,                                                                                                                                                          
199 00 Praha 
 
 
Praze dne 30. 6. 2013
 
Věc: Oznámení o účastenství občanského sdružení Zdravé Letňany o.s. v řízení  č.j. MC18/12746/2013 OVÚR, sp. zn. MC18/384/2013/OVÚR/Vě  z 27. 6. 2013 - pozn. vyvěšeno na úřední desce úřadu MČ Praha 18 dne 26. 6.  2013.                         
Ve smyslu § 70 odst. 2) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů se přihlašujeme jako účastníci řízení č.j. MC18/12746/2013 OVÚR, sp. zn. MC18/384/2013/OVÚR/Vě  z 27. 6. 2013 „oznámení zahájení řízení o přístavbě stávajícího objektu, která je navržena na pozemcích parc.č. 543/25, 543/71, 543/82, 543/95, 543/96, k.ú. Letňany“, vše v kat. území Letňany, které zahájil Odbor výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany.                                    
 
S pozdravem
 
Olaf Deutsch
předseda sdružení  Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9
 
Přílohy:
kopie Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 1. 3. 2013
 
Místní specifikace žádosti: 
Územní obvod MČ Praha 18 – Letňany
 
Související článek: zde

val mal 5Ve středu dne 26. 6. 2013  v 18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany zúčastní jako hosté jednání komise životního prostředí Rady  MČ Praha 18.  Na jednání  komise budeme projednávat (žádat podporu) problematiku obnovu zeleně Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského, Vesetská a Tupolevova . Za zdravé Letňany o.s. se jednání účastní pan Olaf Deutsch, předseda Zdravé Letňany o.s. a paní Pavla Vacková, obyvatelka Malkovského ulice (příznivec Zdravé Letňany o.s.)

pozn.: komise byla zrušená a bude přesunutá na jiný termín (telefonát ing. Mikuleckého v 12.30 hodin 26. 6. 2013

Navrhované body k jednání:
 

1) Zajištění vypracováni kvalitního projektu regenerace porostu Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského , Veselská a Tupolevova  na základě doporučení zveřejněných znaleckých posudků.
 
2) Realizaci úpravy zeleně odbornou firmou dle schválené projektové dokumentace tak, aby val opět plnil své ochranné funkce.

3) Smluvní zajištění následné údržby revitalizované zeleně.

 
Olaf Deutsch
předseda  Zdravé Letňany o.s.

Strana 20 z 25