Bleskovka

Zastupitelé schválili všechny návrhy na obsazení míst v Radě MČ Praha 18, které předložila koalice složená z ODS a Svobodných, ANO, ODA a TOP 09. Starostou Letňan tak byl zvolen Zdeněk Kučera (ANO), v radě ho na pozici místostarosty doplní Pavel Sehnal (ODA), Ondřej Lněnička (ODS a Svobodní) a Iveta Lojková (TOP09), pátým členem rady byl zvolen Martin Halama z ODS a Svobodní.

Naše aktivity

{jcomments on}Zdrave_Letnany_zelenaObčanská sdružení Prahy 9 připravují na 30. Května 2013  SOUSEDSKÝ PODVEČER. U příležitosti celosvětového Dne sousedů se dozvíte, co se na Praze 9 děje a chystá, čeká vás malá hra s odměnou pro děti a milé potkání u jezírka v Parku Přátelství, od 17 hodin pořádají občanské iniciativy Krocan, Knoflík, Záchrana Proseka, Zdravé Letňany a ostatní místní občanské iniciativy.

 Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s. na tento večer připravují promo stánek, pexesa pro děti a letáčky.  U stánku bude také  přítomen horolezec z Informačního centra pro mládež, který sídlí v  klubu Prostor Letňany. 

Zdroj: krocan


V_a_S_3
 
 Dnes slaví  Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí. Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.  V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.

Občanské sdružení "Zdravé Letňany o.s. a duo   Vanda a Standa  připravilo ke  Dni země pro děti z družiny základní školy Fryčovická  hudebně zábavný vzdělávací pořad jehož hlavním tématem byla ochrana přírody a krajiny.  Hodinový program se dnes konal v letňanském klubu Prostor  Letňany, Křivoklátská 302, Praha 18. 

 

 

 

 

 

 


KrasliceJsou tu Velikonoce, opravdu..........................,   všem proto přejeme teplejší počasí
a samozřejmě i bohatou nadílku! A ženám a dívkám šetrné pomlázkové zacházení…
 
 
Zdravé Letňany o.s. 

matepravovedetSněmovnou prošla novela občanského zákoníku (dále jen „OZ“), která proti úpravě z roku 1964 přináší stovky změn. Změny budou platné od roku 2014. Přehled těch nejdůležitějších z pohledu vlastnictví.

1. Ve věci nabytí majetku od neoprávněného vlastníka.
Podle současného OZ to není možné. Od 1.1. 2014, podle nového OZ se má za to, že člověk kupuje věc (všechny předměty hmotné i nehmotné, např. pozemek, byt, auto apod.) v dobré víře a neměl by být postihován tím, že ji nevědomky zakoupil od zloděje, nebo člověka, který věc nabyl nezákonným způsobem

2. Pozemek a na něm stojící dům.
Podle současného OZ to jsou dvě samostatné věci. Podle nového OZ bude dům pevnou a neoddělitelnou součástí pozemku a tudíž bude možné disponovat pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se budou týkat  i staveb na tomto pozemku umístěných, kromě staveb dočasných.

3. Dědické právo
Podle současného OZ je dědic buď ze zákona nebo ze závěti, přičemž závět má přednost. Podle nového OZ bude existovat i další varianta: Dědická smlouva, kterou nebude možné jednostranně zrušit. Uzavřením dědické smlouvy získá dědic větší jistotu.

Náš komentář

A s nástupem nového občanského zákoníku, jehož účinnost připadá na leden 2014, se situace jistoty vlastnictví věci ještě zhorší. Dosud měl zápis v katastru informační funkci, nový zákon ale dává zápisu váhu přiznání majetkového práva. Krátce řečeno: kdo bude Zdrave_Letnany_zelenav rejstříku zapsán jako majitel pozemku, tak pozemek, vč domu na něm stojící mu patří. Zde jsou otevřeny dveře různým podvodníkům s falšovanými doklady o vlastnictví a původní majitel nemovitosti to ani nemusí zjistit a jednoho dne bude vystěhován z vlastního domu/bytu na ulici a to zcela podle platného práva. Katastrální úřad totiž není ochoten podklady důkladně kontrolovat, není schopen rozlišit, zda se jedná o padělek, nebo ne. Stalo se už také několikrát, že problém neodhalil ani notář, potvrdil pravost podpisů a všechno se ukázalo jako falešné.

21.3. 2013 Ing. Lubor Pavlíček, Zdravé Letňany o.s.

Související článek: zde

 

Zdrave_Letnany_zelenaInformační centrum pro mládež Letňany připravuje:

Hudebně zábavný pořad pro malé děti ale  i pro dospělé „ Žijeme zdravě,  protože pijeme mléko,   jíme sýr,  tvaroh a vše co je z mléka“

Program pro děti a dospělé  připravila ve spolupráci s občanským sdružením „Zdravé Letňany o. s.  a

Prostorem Letňany  skupina Vanda a Standa.

kdy: 22. 4. 2013 od 15.00 hodin, 

kde: Prostor Letňany, Křivoklátská 302

REALIZOVÁNO zde

Přednáška  a povídání s lékařkou na téma Jíme zdravě?
Lektor: MUDr. Jolana Rambousková, CSc. odborný lektor z 3. Lékařské fakulty UK

kdy: 22. 5. 2013 od 17.30 hodin,

kde: Prostor Letňany, Křivoklátská 302,{jcomments on}

 

Přednáška z cyklu  zážitky z cest  „ Cestování po Japonsku"
Lektor:  Ing. Jiří Kolařík

kdy: 19. 6. 2013 od 17.30 hodin, kde:

kde:  Prostor Letňany, Křivoklátská 302


Další informace k plánovanému  programu:
Olaf Deutsch, Zdravé  Letňany o.s.  607 886 278
Ivan Polák, Prostor Letňany tel.  776 239 654

Strana 19 z 21