Bleskovka

Aktuální přehled  událostí o COVID-19 na stránkách MZČR najdete :  ZDE

Naše aktivity

zmarenavolbaPřijďte se podívat na řádné jednání zastupitelstva městské části Praha 18, které se koná od 18.00 hodin ve čtvrtek 21. srpna 2014.  Zastupitelé se sejdou opět v obřadní místnosti Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639. A jaký bude poměr sil od posledního jednání zastupitelstva?  ODS bude ochuzena o dva členy, protože stranu mezitím opustili hned dva členové najednou Mgr. Ondřej Lněnička a Ing. Martin Halama  a tak bude opět  na jednání pěkně veselo, protože oba ex ODS se budou chtít před  občany  předvést a zahájit tak svůj předvolební boj.

Můj názor: pokud  jim členství v ODS již neposkytuje žádné výhody tak prostě přechází  k jiné skupině. No,  snad tam budou pánové spokojení.

 

 

 

Vybral jsem nejzajímavější body programu:  

 

  • Smlouva o zápůjčce finančních prostředků Předkládá: starosta Kabický    (půjčka  na investiční akce – Letňanské lentilky, zateplení škol atd.)

Jedná se smlouvu o zápůjčce finančních prostředků od hlavního města Prahy ve výši 45 mil. Kč

  • Půjčka společnosti Letňanská sportovně kulturní, s.r.o. Předkládá: starosta Kabický

Odůvodnění předkladu: Vzhledem k finanční situaci společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o., navrhuje starosta k překlenutí dočasných finančních problémů poskytnout půjčku ve výši 500.000 Kč. Půjčka bude poskytnuta na 2 roky s tím, že bude splácena v ročních splátkách, splatných vždy k 31.10. každého roku; první splátka bude poukázána v roce 2015. Zapůjčené prostředky budou úročeny sazbou 0,5 %. Úroky budou splaceny spolu s poslední splátkou.

(po úprku jednatele částkou cca 700 tis. Kč je organizace na mizině, MČ Letňany chce radniční organizaci finančně podpořit)

  •  Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-2014/04/0002  (a zase tu máme  asi Lentilky a opět asi vícepráce)

 RADNÍ JAN MIKULECKÝ PH.D. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 2014/04/0002 Předkládá: Jan Mikulecký

Odůvodnění předkladu: RMČ svým usnesením 248/10/14 ze dne 23/4/2014 schválila záměr vyhlášení zadávacího řízení na dodatečné stavební práce a dodávky, vzniklé v rámci realizace zakázky „Revitalizace sídlištních ploch – Letňanské lentilky I.“ formou jednacího řízení bez uveřejnění (dále JŘBU) dle §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Jednací řízení proběhlo 10/6/2014. Společnost Skanska, a.s. předložila na základě výzvy k jednání nabídku ve výši 5.998.477 Kč bez DPH V průběhu jednání byla dohodnuta nižší cena ve výši 5.578.478,93 Kč bez DPH. Průběh jednání v rámci JŘBU je zdokumentován pořízeným zápisem (v příloze). x.2.3 Další přílohy nebo odkazy:

  

Program jednání

Olaf Deutsch

Zdravé Letňany o. s.

Lubor-1Zveme vás v úterý 5.  srpna  2014 v 18.00 hodin na informační hodinku pro letňanské stavebníky. Informační kancelář pro stavebníky je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které zdarma poskytuje informace a pomáhá letňanským občanům v problematice stavebních prací.

Číst dál: Informační hodinka pro letňanské stavebníky - srpen

Přechod avie 4Letňanech začala II. etapa rekonstrukce komunikace Tupolevova Městská část Praha 18 společně s investorem stavby společností Technická správa komunikací Praha oznamuje všem motoristům, ale také občanům MČ Praha 18, že začala II. etapa rekonstrukce komunikace Tupolevova. „V této etapě bude rekonstruován úsek komunikace od kruhového objezdu křížení ulic Veselská a Tupolevova ke kruhovému objezdu situovanému u hypermarketu Globus Čakovice.

Číst dál: V Letňanech začala oprava komunikace Tupolevova- všichni nejsou šťastní

Lubor-1Zveme vás v úterý 1.  července  2014 v 18.00 hodin na informační hodinku pro letňanské stavebníky.   Informační kancelář pro stavebníky je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které zdarma poskytuje informace a pomáhá letňanským občanům v problematice stavebních prací. Číst dál: Informační hodinka pro letňanské stavebníky - červenec

barevn letnany 3Ve čtvrtek dne 28. 5. 2014 v 17.00 hodin jsem se zúčastnil v obřadní síni ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639 veřejná prezentace sociodemografické studie v oblasti školství a sociálních služeb.  Veřejnou prezentaci, kterou za malé účasti občanů Letňan Prahy pořádala Městská část Praha 18 ve spolupráci s dodavatelem studie  společností Výzkumy Soukup,   Šmeralova 4  170 00 Praha 7 (PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D.)  Vypracovaná sociodemografická studie Letňan do roku max. 2028 spolu s prognózou vývoje věkové struktury obyvatel bude sloužit jako podklad pro plánování kapacit a dostupnosti veřejných služeb. V našem případě je nová studie zaměřená na oblast školství, zdravotnictví a sociálních služeb. Co presentovaná  demografická studie obsahuje Analýza současného stavu obyvatelstva Analýza porodnosti, úmrtí obyvatel a migrace atd.) Prognóza počtu obyvatel dle 3 variant (nízká, střední, vysoká) v závislosti na budoucí mohutnou výstavbu v Letňanech. Plánování potřebných kapacit MŠ, ZŠ, zdravotnictví, sociálních služeb. Co mne zaujalo: Především mne zaujal plán výstavby nových bytů do roku od roku 2013 do roku 2020, tj. shrnuto v Letňanech přibude od letošního roku do roku 2020 celkem 1963 bytů.  A to nejhorší přijde po roce 2020,  kdy je v plánu odstartovat v Letňanech další fázi mohutné bytové výstavby a to jsou stavby bytů v areálu AVIE 2500 b.j. a areál Tupolevova – Kbelská, kde má vyrůst celkem  3000 bytů.   Takže sečteno a podtrženo je v Letňanech,  včetně letošní výstavby   335 b. j. naplánován nárůst 7798 nových bytů.

Číst dál: Presentace sociodemografické studie - aneb, co nás čeká pěkného

Strana 16 z 26