Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Naše aktivity

 Publikováno 31/10/2014   Autor:  Honza Mikulecký   

zelené lentilky roštV posledních týdnech jsem několikrát slyšel, že jsme zelenou lentilku u Žabky udělali „blbě“. Je pod ní nepořádek, lidé skrz rošt hází nedopalky a papírky od sušenek. Rošt, po kterém se chodí, je 20 cm nad zemí, a po několika dnech je pod ním plno odpadků. Ale skutečně za ten nepořádek může nová lentilka?

Lentilky změnily naše staré sídliště k lepšímu. Velmi rychle si zvykáme na nové věci a málokdo si vzpomene, jak depresivní bylo projít mezi našimi paneláky ještě vloni. Hezké prostředí se může rychle změnit zpátky na ghetto, pokud se o něj nebudeme starat a nebudeme si vážit nových věcí kolem sebe. Co nás vede k tomu, že necháme na zemi ležet krabičku od cigaret, která se netrefila do koše?

Zdroj a pokračování článku na :  http://letnanskelentilky.cz/sidliste-jako-v-indii/#more-1812

Reakce Olafa Deutsche, Zdravé Letňany o. s.

Číst dál: Sídliště jako v Indii s komentářem

Na základě společného povolebního jednání vám Česká pirátská strana, Zdravé Letňany o. s., a koalice Zelení, KDÚ- ČSL, a Nezávislí - Máte právo  představují společný návrh  na obsazení odborníků  do komisí RMČ,  výborů a redakční rady Letňanských listů.

Číst dál: Komise RMČ, Kontrolní výbor atd.

Lubor-1Zveme vás v úterý 2. září 2014 v 18.00 hodin na informační hodinku pro letňanské stavebníky. Informační kancelář pro stavebníky je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které zdarma poskytuje informace a pomáhá letňanským občanům v problematice stavebních prací. Informační kancelář pro stavebníky je zřízena po dohodě   s organizací SÉVA PURA s.r.o v letňanské provozovně Prostor Letňany, Křivoklátská 302. Věnovat se vám bude Ing. Lubor Pavlíček člen občanského sdružení Zdravé Letňany. o.s.      

Olaf Deutsch    

předseda Zdravé Letňany o.s.  

Ofocený projekt Lentilky

bod č. 3   Půjčka společnosti Letňanská sportovně kulturní, s.r.o. Předkládá: starosta Kabický  

Odůvodnění předkladu: Vzhledem k finanční situaci společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o., navrhuje starosta k překlenutí dočasných finančních problémů poskytnout půjčku ve výši 500.000 Kč.

Co na jednání bylo zajímavé:

Při  projednávání tohoto bodu proběhla vášnivá diskuze ve které někteří  zastupitelé chtěli organizaci zrušit a jiní ji zase obhajovali. Nakonec se ale domluvili, že organizaci podpoří a tak Letňanská sportovně kulturní, s.r.o. dostane půjčku 500 000,- Kč. Z radniční půjčky  uhradí zpět radnici platby za vybrané služby od nájemců ve výši 878 687,-Kč. Společnost se dostala do potíží,  protože předchozí jednatel pan Loučka zpronevěřil částku  660 000,- Kč a tak došlo k tomu, že Letňanská sportovně kulturní s.r.o.,je téměř  na mizině.

- Proti půjčce teatrálně protestoval Mgr. Lněnička, který ovšem před dvěma lety ještě coby starosta Letňan organizaci nechal zřídit

- Jednatel společnosti pan  Loučka byl doporučen zastupitelkou za ODS Mgr. Brandovou, která ale na jednání nebyla přítomná. Paní Brandová samozřejmě byla i členkou dozorčí rady zřízené organizace, která ovšem měla za úkol činnost Letňanská sportovně kulturní, s.r.o.  hlídat.

- Pan Loučka si finance Letňanské sportovně kulturní, s.r.o., převedl na svůj vlastní účet a část peněz si  vybral platební kartou přímo v Thajsku.

- Pan Loučka zlikvidoval veškeré účetní záznamy,  ale dokonce vymazal disk na svém PC.  Likvidoval veškeré stopy.

- Pán Loučka je neustále veden jako jednatel  organizace Letňanská sportovně kulturní s.r.o. ve výpise v Obchodním rejstříku

 

Bod č. 5 . Schvalování  dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo S 2014/04/0002 ze dne 5/2/2014 se společností Skanska, a.s.  Jedná se zakázku „Revitalizace sídlištních ploch – Letňanské lentilky I.“

Společnost Skanska, a.s. předložila na základě výzvy k jednání nabídku ve výši 5.998.477 Kč bez DPH V průběhu jednání byla dohodnuta nižší cena ve výši 5.578.478,93 Kč bez DPH.

Co na jednání bylo zajímavé:

Opět proběhla diskuze ale nakonec byl dodatek č. 2 v hodnotě 5.578.478,93 Kč bez DPH schválen a tak se cena za realizaci stavby „Revitalizace sídlištních ploch  Letňanské lentilky I.“ Zvětší ze 40 521 307,35Kč včetně DPH o  6 750 000,- Kč   t. j. přičemž dojde k navýšení  ceny o cca 17 %  

- Ing. Mikulecký tvrdil, že dojde k navýšení zeleně, což mu přítomní zástupci občanů nevěřili.

- Ing. Mikulecký tvrdil, že dojde k nárůstu ceny o 15% ve skutečnosti došlo   k nárůstu ceny o 16,6 %.

- Na dotaz,  proč jsou navržené chodníky široké téměř 5 m odpověděl starosta, že  šíře chodníků byla navržená tak  aby občané mohli na sídlišti korzovat (tj. aby se na chodníku netlačili)

- Ing. Mikulecký tvrdil, že k dalšímu nárůstu ceny ji nedojde. 

Vypracoval  Olaf Deutsch  

zmarenavolbaPřijďte se podívat na řádné jednání zastupitelstva městské části Praha 18, které se koná od 18.00 hodin ve čtvrtek 21. srpna 2014.  Zastupitelé se sejdou opět v obřadní místnosti Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639. A jaký bude poměr sil od posledního jednání zastupitelstva?  ODS bude ochuzena o dva členy, protože stranu mezitím opustili hned dva členové najednou Mgr. Ondřej Lněnička a Ing. Martin Halama  a tak bude opět  na jednání pěkně veselo, protože oba ex ODS se budou chtít před  občany  předvést a zahájit tak svůj předvolební boj.

Můj názor: pokud  jim členství v ODS již neposkytuje žádné výhody tak prostě přechází  k jiné skupině. No,  snad tam budou pánové spokojení.

 

 

 

Vybral jsem nejzajímavější body programu:  

 

  • Smlouva o zápůjčce finančních prostředků Předkládá: starosta Kabický    (půjčka  na investiční akce – Letňanské lentilky, zateplení škol atd.)

Jedná se smlouvu o zápůjčce finančních prostředků od hlavního města Prahy ve výši 45 mil. Kč

  • Půjčka společnosti Letňanská sportovně kulturní, s.r.o. Předkládá: starosta Kabický

Odůvodnění předkladu: Vzhledem k finanční situaci společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o., navrhuje starosta k překlenutí dočasných finančních problémů poskytnout půjčku ve výši 500.000 Kč. Půjčka bude poskytnuta na 2 roky s tím, že bude splácena v ročních splátkách, splatných vždy k 31.10. každého roku; první splátka bude poukázána v roce 2015. Zapůjčené prostředky budou úročeny sazbou 0,5 %. Úroky budou splaceny spolu s poslední splátkou.

(po úprku jednatele částkou cca 700 tis. Kč je organizace na mizině, MČ Letňany chce radniční organizaci finančně podpořit)

  •  Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-2014/04/0002  (a zase tu máme  asi Lentilky a opět asi vícepráce)

 RADNÍ JAN MIKULECKÝ PH.D. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 2014/04/0002 Předkládá: Jan Mikulecký

Odůvodnění předkladu: RMČ svým usnesením 248/10/14 ze dne 23/4/2014 schválila záměr vyhlášení zadávacího řízení na dodatečné stavební práce a dodávky, vzniklé v rámci realizace zakázky „Revitalizace sídlištních ploch – Letňanské lentilky I.“ formou jednacího řízení bez uveřejnění (dále JŘBU) dle §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Jednací řízení proběhlo 10/6/2014. Společnost Skanska, a.s. předložila na základě výzvy k jednání nabídku ve výši 5.998.477 Kč bez DPH V průběhu jednání byla dohodnuta nižší cena ve výši 5.578.478,93 Kč bez DPH. Průběh jednání v rámci JŘBU je zdokumentován pořízeným zápisem (v příloze). x.2.3 Další přílohy nebo odkazy:

  

Program jednání

Olaf Deutsch

Zdravé Letňany o. s.

Strana 15 z 26