Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Naše aktivity

matepravovedetObčanské sdružení Zdravé Letňany o. s. podalo dne 22. prosince 2014 oficiální stížnost na vyřazení našeho kandidáta pana Zbyňka Waltera z volby do funkce člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 18.

Text stížnosti:

Číst dál: Nové informace ohledně stížnosti na vyřazení Zbyňka Waltera z kandidatury na člena kontrolního...

Lentilky 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nutno hned v úvodu poznamenat, že sídliště jako takové revitalizaci potřebovalo. Bohužel podoba, forma a způsob provedení se dost podstatně lišil od potřeby. Předem se také omlouvám, že se nejspíš nebudu moci v článku oprostit od svého odporu k tomuto jistě kontroverznímu projektu. Bývalý radní – budovatel rád poukazuje, a nejen on, že před jeho lentikovým zásahem, lidé na našem sídlišti žili v prostředí odpovídající prostředí Dálného východu. Nejspíše z tohoto důvodu pojal naplňovat své vize způsobem odpovídajícímu chování východních panovníků. Rád tvrdíval, že komunikuje s občany sídliště, přitom většina obyvatel sídliště, kterým tato megalomanská stavba zasáhla do každodenního života v období několika měsíců, neměla dostatečné nebo skoro žádné informace.

Číst dál: Co nám přinesly Letňanské lentilky?

matepravovedetZdravé Letňany o. s. se stanou účastníky v řízení, které zahájila SPRÁVA CHKO ČESKÝ KRAS dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve věci udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných sysla obecného, který žije v malé kolonii na letňanském letišti. Vyjimka se bude udělovat na dobu konání jubilejního 11. ročníku tradiční studenské oslavy„Pražský Majáles,“. Letošní ročník Pražského Majálesu je plánován na 1.5.2015. Olaf Deutsch, Zdravé Letňany

chaloupkaZMČ svým usnesením č. 130/Z5/14 ze dne 15. 12. 2014 schválila zrušení výběrového řízení, které na jednání ZMČ navrhl zastupitel  za Zdravé Letňany o. s. Olaf Deutsch na prodej objektu Běloveská 346, (samostatná budova v Kolonii u Avie) včetně pozemku na parcele  Č. 699 v k.u. Letňany o výměře 94 m2, které na ZMČ.   Dále ZMČ schválila  vypracování  vypracování návrhu, včetně cenové kalkulace na jeho rekonstrukci, včetně revitalizace přilehlého sportoviště.

V pondělí 24. 11. 2014 jsem za   SZ, KDÚ – ČSL, Nezáv. a Českou Pirátskou stranu s podporou sdružení Zdravé Letňany předal do podatelny MČ Praha 18 upravený návrh obsazení výborů ZMČ a komisí RMČ

Komise RMČ:

Komise školství a společenských organizací Mgr. Miloslava Coufalová, Strana zelených Ing. Jan Wagner, Česká pirátská strana

Komise kultury Věra Hofmanová, odborník Jaroslava Šebková, odbornice

Komise sportu a volného času Ivan Polák, odborník Pavel Mach, odborník

Komise územního rozvoje a výstavby Ing. Václav Losík, Ph. D., Strana zelených, kandidát na předsedu komise Ing. Renata Brejlová, odbornice

Komise Zdravého města a Agendy MA21 Mgr. Vladislav Fryč, odborník Ing. Jan Zubatý, Strana zelených

Komise regenerace sídliště a životního prostředí Ing. Pavel Filípek, odborník Mgr. Dušan Mourek, odborník

Komise správy bytového a nebytového majetku Ing. Pavel Gruncl, odborník

Komise dopravy Bc. Radek Čermák, odborník Lucie Hauserová, odbornice

Výbory ZMČ:

Kontrolní výbor Ing. Václav Losík, Ph. D., Strana Zelených Ing. Zbyněk Walter, odborník

Finanční výbor Jiří Štegl, MBA, odborník Ing. Jan Wagner, Česká pirátská strana

Výbor pro školství, kulturu, sport a komunikaci Olaf Deutsch, odborník (komunikace) Jaroslava Šebková, odbornice (školství) Ing. Tomáš Raška, Strana zelených (komunikace) Ing. Jan Wagner, Česká pirátská strana (školství) Ivan Polák, odborník (sport)

Výbor pro transparentnost radnice a výběrová řízení Olaf Deutsch, odborník Ing. Ladislav Hartmann, odborník

Redakční rada Letňanských listů Ing. Tomáš Raška, Strana Zelených Olaf Deutsch, odborník

Komise pro projednávání přestupků Filip Cvejn, odborník

 

OLaf Deutsch

Zdravé Letňany o. s.

 

………………………………………..

Strana 14 z 26