Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Naše aktivity

odpad 4

 Každý z nás se občas musí zbavit starého nábytku, lednic ale i vyřazených sporáků a tak dochází na staré nerudovské „kam s ním". Poučený občan zná, že velkoplošný odpad z našich domovů se dá zdarma hodit do velkých k tomu určených kontejnerů, nebo odvést k likvidaci do sběrných dvorů. Pár jedinců to ale neřeší, co nepotřebují postaví u chodníku, nebo odveze do letňanské přírody. Proto se v Letňanech zvláště na okraji města hromadí nepořádek a zakládají se černé skládky.

Číst dál: Nečistota některé z nás netrápí.

matrixpravoZdálo by se, že Zařízení školního stravování  (ZŠS) a Letňanská kulturně sportovní (LSK) nemají podle náplně činnosti vlastně nic společného. Něco ale přece jen ano - s velkým očekáváním je založila městská část Praha 18. Další shodou je jejich špatná finanční situace, způsobená nevhodným výběrem vedení v době zahájení činnosti. Založením ZŠS mělo dojít hlavně ke snížení nákladů na provoz školních jídelen, snížení pracovní zátěže ředitelů škol a zlepšení kvality stravování. Ke snížení nákladů na provoz jídelen ale nedošlo (spíše naopak), což vyústilo v odchod ředitele ZŠS. Číst dál: Potřebujeme organizace Zařízení školního stravování a Letňanskou sportovně kulturní ?

Tup 1Zveme vás v úterý 9. června  2015 v 19.00 hodin na třetí setkání se  zastupiteli a členy spolku  Zdravé Letňany r. s.  Setkání se uskuteční v klubu Dračí jeskyně, Křivoklátská 285, Praha 18 - Letňany. Věnovat se vám budou zastupitelé Olaf Deutsch, Ivan Polák a členové  spolku.   

Olaf Deutsch  

Předseda spolku  Zdravé Letňany r. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

chaloupka

V loňském roce ZMČ Praha 18 svým usnesením č. 130/Z5/14 ze dne 15. 12. 2014 schválilo zrušení výběrového řízení na prodej objektu Běloveská 346, včetně pozemku (samostatná budova v Kolonii u Avie), které na jednání ZMČ navrhl zastupitel za Zdravé Letňany o. s. Olaf Deutsch.   Vzhledem k tomu, že cíl sdružení Zdravé Letňany je aby se objekt  v Běloveské ulici využíval pro potřeby organizací pracujících s mládeží  proběhla dne 15. 5. 2015 na letňanské radnici a za přítomnosti starosty pana Mgr. Ivan Kabického krátká schůzka. Na jednání se domluvilo že, objekt Běloveská 346 bude v dopoledních hodinách sloužit pro dopravní výuku základních škol a odpoledne letňanským skautům. Pan starosta s tímto navrženým záměrem dalších využití Běloveské souhlasil.

Zápis  ze schůzky s panem starostou ohledně objektu v Běloveské ulici u dětského hřiště

Datum: 15.5.2015
Přítomni:
Praha 18 Mgr. Ivan Kabický,  starosta MČ Praha 18 Letňany 
Za občanské sdružení Zdravé Letňany  Olaf Deutsch, předseda organizace
Za letňanské skauty Jiří Jouza (Vedoucí střediska)
                                  Ing. David Svoboda


Předmětem schůzky bylo budoucí využití stávajícího objektu v Běloveské ulici  436, domečku u dětského hřiště.

  • Bylo domluveno, že objekt bude pronajat za symbolickou částku pro využití na skautskou činnost a vzdělávání mládeže  (dopravní výchova).
  • Městská část napíše Záměr RMČ Praha 18 pro pronájem na využití   -  vzdělávání mládeže (dopravní výuka) a na volnočasovou činnost  pro mládež  (skautskou činnost).
  • Městská část Letňany zajistí návrh smlouvy na pronájem  za symbolickou cenu. Budoucí pronajímatelé budou platit skutečné provozní náklady.
  • Jako konkrétní využití bylo domluveno:

a) pro menší místnost + samostatné sociální zařízení – skautská klubovna

b) pro větší místnost s vlastním sociálním zařízením dopravní škola pro školy z oblasti Prahy 9 a částečné využití pro skautskou činnost.

  • Dále bylo domluveno, že obec zajistí částečnou rekonstrukci objektu zahrnující výměnu výplní otvorů, oprava a malba fasády, oprava střechy a oplechování, oprava mříží, …

Zapsal : Ing. David Svoboda

 

   

 

 

 

 

 

 

10 . problémů 2015 6Městská část Praha 18 opět vyhlásila aktivitu Deset problémů Letňan, ve které se můžete aktivně podílet na zlepšování životních podmínek ve své městské části. Tato společenská akce se konala v pondělí 30. března 2015 v 17 hodin v obřadní síni letňanské radnice za hojné účasti letňanských občanů, tvořených převážně ze seniorů z místního klubu v Třinecké ulici. Akce se také zúčastnili letňanští zastupitelé, převáženě z koaličních stran a zástupci vedení radnice. Tak jak je zvykem u každé takovéto akce se nejdříve vyhodnotily níže uvedené problémy, které trápily naše občany v roce 2014. 

1. Stop zahušťování výstavby
2. Zachování lesoparku a jeho další rozvoj
3. Obnovení cyklotrasy A44 kolem letiště
4. Úklid psích exkrementů, větší aktivita MP v oblasti kontroly
5.–6. Zřízení gerontologického centra či stacionáře pro seniory
5.–6. Rozšiřování a údržba dětských hřišť.
7. Respektování zájmu občanů v projektu Letňanské lentilky
8. Prodloužení midilinky 295 přes Staré Letňany
9.–10. Zvýšení počtu listnatých stromů a zeleně v zástavbě
9.–10. Zrušení stavebního povolení k výstavbě patnáctipatrového bytového domu v ulici Chlebovická

Číst dál: Proběhla akce Deset problémů 2015

Strana 12 z 26