Bleskovka

Za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 bude v roce 2018 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Podrobné informace najdete na webových stránkách radnice městské části Letňany. ZDE

Naše aktivity

Lubor-1Zveme vás v úterý 5.  srpna  2014 v 18.00 hodin na informační hodinku pro letňanské stavebníky. Informační kancelář pro stavebníky je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které zdarma poskytuje informace a pomáhá letňanským občanům v problematice stavebních prací.

Číst dál: Informační hodinka pro letňanské stavebníky - srpen

Přechod avie 4Letňanech začala II. etapa rekonstrukce komunikace Tupolevova Městská část Praha 18 společně s investorem stavby společností Technická správa komunikací Praha oznamuje všem motoristům, ale také občanům MČ Praha 18, že začala II. etapa rekonstrukce komunikace Tupolevova. „V této etapě bude rekonstruován úsek komunikace od kruhového objezdu křížení ulic Veselská a Tupolevova ke kruhovému objezdu situovanému u hypermarketu Globus Čakovice.

Číst dál: V Letňanech začala oprava komunikace Tupolevova- všichni nejsou šťastní

Lubor-1Zveme vás v úterý 1.  července  2014 v 18.00 hodin na informační hodinku pro letňanské stavebníky.   Informační kancelář pro stavebníky je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které zdarma poskytuje informace a pomáhá letňanským občanům v problematice stavebních prací. Číst dál: Informační hodinka pro letňanské stavebníky - červenec

barevn letnany 3Ve čtvrtek dne 28. 5. 2014 v 17.00 hodin jsem se zúčastnil v obřadní síni ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639 veřejná prezentace sociodemografické studie v oblasti školství a sociálních služeb.  Veřejnou prezentaci, kterou za malé účasti občanů Letňan Prahy pořádala Městská část Praha 18 ve spolupráci s dodavatelem studie  společností Výzkumy Soukup,   Šmeralova 4  170 00 Praha 7 (PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D.)  Vypracovaná sociodemografická studie Letňan do roku max. 2028 spolu s prognózou vývoje věkové struktury obyvatel bude sloužit jako podklad pro plánování kapacit a dostupnosti veřejných služeb. V našem případě je nová studie zaměřená na oblast školství, zdravotnictví a sociálních služeb. Co presentovaná  demografická studie obsahuje Analýza současného stavu obyvatelstva Analýza porodnosti, úmrtí obyvatel a migrace atd.) Prognóza počtu obyvatel dle 3 variant (nízká, střední, vysoká) v závislosti na budoucí mohutnou výstavbu v Letňanech. Plánování potřebných kapacit MŠ, ZŠ, zdravotnictví, sociálních služeb. Co mne zaujalo: Především mne zaujal plán výstavby nových bytů do roku od roku 2013 do roku 2020, tj. shrnuto v Letňanech přibude od letošního roku do roku 2020 celkem 1963 bytů.  A to nejhorší přijde po roce 2020,  kdy je v plánu odstartovat v Letňanech další fázi mohutné bytové výstavby a to jsou stavby bytů v areálu AVIE 2500 b.j. a areál Tupolevova – Kbelská, kde má vyrůst celkem  3000 bytů.   Takže sečteno a podtrženo je v Letňanech,  včetně letošní výstavby   335 b. j. naplánován nárůst 7798 nových bytů.

Číst dál: Presentace sociodemografické studie - aneb, co nás čeká pěkného

Lubor-1Zveme vás v úterý 3.  června  2014 v 18.00 hodin na informační hodinku pro letňanské stavebníky.   Informační kancelář pro stavebníky je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které zdarma poskytuje informace a pomáhá letňanským občanům v problematice stavebních prací.

Číst dál: Informační hodinka pro letňanské stavebníky - červen

Strana 9 z 19

logob.png

Navštivte také