Bleskovka

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání: 25. února 2019 (pondělí) od 17.00 hodin;

Zdroj a program : letnany.cz

Naše aktivity

Tup 1Zveme vás v úterý 9. června  2015 v 19.00 hodin na třetí setkání se  zastupiteli a členy spolku  Zdravé Letňany r. s.  Setkání se uskuteční v klubu Dračí jeskyně, Křivoklátská 285, Praha 18 - Letňany. Věnovat se vám budou zastupitelé Olaf Deutsch, Ivan Polák a členové  spolku.   

Olaf Deutsch  

Předseda spolku  Zdravé Letňany r. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

chaloupka

V loňském roce ZMČ Praha 18 svým usnesením č. 130/Z5/14 ze dne 15. 12. 2014 schválilo zrušení výběrového řízení na prodej objektu Běloveská 346, včetně pozemku (samostatná budova v Kolonii u Avie), které na jednání ZMČ navrhl zastupitel za Zdravé Letňany o. s. Olaf Deutsch.   Vzhledem k tomu, že cíl sdružení Zdravé Letňany je aby se objekt  v Běloveské ulici využíval pro potřeby organizací pracujících s mládeží  proběhla dne 15. 5. 2015 na letňanské radnici a za přítomnosti starosty pana Mgr. Ivan Kabického krátká schůzka. Na jednání se domluvilo že, objekt Běloveská 346 bude v dopoledních hodinách sloužit pro dopravní výuku základních škol a odpoledne letňanským skautům. Pan starosta s tímto navrženým záměrem dalších využití Běloveské souhlasil.

Zápis  ze schůzky s panem starostou ohledně objektu v Běloveské ulici u dětského hřiště

Datum: 15.5.2015
Přítomni:
Praha 18 Mgr. Ivan Kabický,  starosta MČ Praha 18 Letňany 
Za občanské sdružení Zdravé Letňany  Olaf Deutsch, předseda organizace
Za letňanské skauty Jiří Jouza (Vedoucí střediska)
                                  Ing. David Svoboda


Předmětem schůzky bylo budoucí využití stávajícího objektu v Běloveské ulici  436, domečku u dětského hřiště.

  • Bylo domluveno, že objekt bude pronajat za symbolickou částku pro využití na skautskou činnost a vzdělávání mládeže  (dopravní výchova).
  • Městská část napíše Záměr RMČ Praha 18 pro pronájem na využití   -  vzdělávání mládeže (dopravní výuka) a na volnočasovou činnost  pro mládež  (skautskou činnost).
  • Městská část Letňany zajistí návrh smlouvy na pronájem  za symbolickou cenu. Budoucí pronajímatelé budou platit skutečné provozní náklady.
  • Jako konkrétní využití bylo domluveno:

a) pro menší místnost + samostatné sociální zařízení – skautská klubovna

b) pro větší místnost s vlastním sociálním zařízením dopravní škola pro školy z oblasti Prahy 9 a částečné využití pro skautskou činnost.

  • Dále bylo domluveno, že obec zajistí částečnou rekonstrukci objektu zahrnující výměnu výplní otvorů, oprava a malba fasády, oprava střechy a oplechování, oprava mříží, …

Zapsal : Ing. David Svoboda

 

   

 

 

 

 

 

 

10 . problémů 2015 6Městská část Praha 18 opět vyhlásila aktivitu Deset problémů Letňan, ve které se můžete aktivně podílet na zlepšování životních podmínek ve své městské části. Tato společenská akce se konala v pondělí 30. března 2015 v 17 hodin v obřadní síni letňanské radnice za hojné účasti letňanských občanů, tvořených převážně ze seniorů z místního klubu v Třinecké ulici. Akce se také zúčastnili letňanští zastupitelé, převáženě z koaličních stran a zástupci vedení radnice. Tak jak je zvykem u každé takovéto akce se nejdříve vyhodnotily níže uvedené problémy, které trápily naše občany v roce 2014. 

1. Stop zahušťování výstavby
2. Zachování lesoparku a jeho další rozvoj
3. Obnovení cyklotrasy A44 kolem letiště
4. Úklid psích exkrementů, větší aktivita MP v oblasti kontroly
5.–6. Zřízení gerontologického centra či stacionáře pro seniory
5.–6. Rozšiřování a údržba dětských hřišť.
7. Respektování zájmu občanů v projektu Letňanské lentilky
8. Prodloužení midilinky 295 přes Staré Letňany
9.–10. Zvýšení počtu listnatých stromů a zeleně v zástavbě
9.–10. Zrušení stavebního povolení k výstavbě patnáctipatrového bytového domu v ulici Chlebovická

Číst dál: Proběhla akce Deset problémů 2015

kytice 3V posledních době se vyrojilo hodně drahých, rádoby kulturních akcí, jejímž úkolem je občany nejen pobavit, ale i nabídnou klobásy, pečená masa a zlatý mok. Poznámka autora: v době starověkého Říma se tomu říkalo „chléb a hry“ V Letňanech ale pracují spolky, které rovněž zajišťují kulturní vyžití obyvatel, ale hospodaří s velmi malým rozpočtem a svojí práci dělají téměř zadarmo. Nemají ani dostatek prostředků na pronájem, který je mnohdy na úrovni tržního nájemného komerčních organizací. Kolik financí dostali na rok 2015? Ze zápisu z jednání zastupitelstva Letňan obdržely částku 400 000,- Kč.

Číst dál: Letňanské kulturní akce

matepravovedetZastupitelé za Zdravé Letňany o.s. tímto způsobem veřejně vyjadřuje svůj nesouhlas s  jednáním koalice na výše uvedenému jednání ZMČ Praha 18 a to v bodech.

Bod)  Úplatný převod pozemku parc. č. 629/697 k.ú. Letňany společnosti ELEMENT LETŇANY s.r.o. (pozn. na pozemku se bude stavět stavba Polifunkčního domu  JUNION)
Předkládá: starosta Kabický


-  Ačkoliv starosta mluvil o vypracovaném auditu k případnému prodeji pozemku,  hrozil sankcemi za neuskutečněný prodej, žádný audit na jednání ZMČ  12. 3. 2015 neukázal, ani nijak nezveřejnil.  Je otázkou, jaký možný finanční postih by mohl vzniknou odmítnutím záměru prodeje pozemku společnosti Element Letňany s. r. o.,(zapsaná do rejstříku organizací dne 6. ledna 2015).  Vše je pouze v oblasti určitých dohadů bez přesnější konkretizace.

- Ani na ústní žádost zastupitele Olafa Deutsche, starosta neodpověděl a na dotazy např.  proč  podmínky kupní ceny nejsou v souladu s podmínkami soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy výběrovým řízením ze dne 30.5. 2002, kde je v bodě II. Kupní cena napsáno: Výši kupní ceny nabídnou subjekty. Kupní cena (za pozemek) nebude nižší než stanovuje cenová mapa Hl. m. Prahy. Starosta neodpověděl ani na další dotazy k dané problematice. Předkladatel (Kabický) neodpověděl ani po ústní připomenutí v průběhu přestávky.

Dle našeho  názoru je předkladatel (Kabický) povinen odpovědět na dotaz zastupitele i když se domnívá, že tento dotaz je zbytečný.

Číst dál: Vyjádření zastupitelů sdružení Zdravé Letňany k jednání Zastupitelstva MČ Praha 18, které se...

Strana 8 z 22