Bleskovka

vánoční polévka 2018

Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu a přijďte v pátek 21. prosince po 16. hodině na Nový vstup do Letňan u Penny Marketu. Můžete tu ochutnat vynikající rybí polévku a boršč, popovídat si se zástupci vedení městské části a poslechnout pár krásných českých koled!

Zdroj: letnany.cz

Naše aktivity

kytice 3V posledních době se vyrojilo hodně drahých, rádoby kulturních akcí, jejímž úkolem je občany nejen pobavit, ale i nabídnou klobásy, pečená masa a zlatý mok. Poznámka autora: v době starověkého Říma se tomu říkalo „chléb a hry“ V Letňanech ale pracují spolky, které rovněž zajišťují kulturní vyžití obyvatel, ale hospodaří s velmi malým rozpočtem a svojí práci dělají téměř zadarmo. Nemají ani dostatek prostředků na pronájem, který je mnohdy na úrovni tržního nájemného komerčních organizací. Kolik financí dostali na rok 2015? Ze zápisu z jednání zastupitelstva Letňan obdržely částku 400 000,- Kč.

Číst dál: Letňanské kulturní akce

matepravovedetZastupitelé za Zdravé Letňany o.s. tímto způsobem veřejně vyjadřuje svůj nesouhlas s  jednáním koalice na výše uvedenému jednání ZMČ Praha 18 a to v bodech.

Bod)  Úplatný převod pozemku parc. č. 629/697 k.ú. Letňany společnosti ELEMENT LETŇANY s.r.o. (pozn. na pozemku se bude stavět stavba Polifunkčního domu  JUNION)
Předkládá: starosta Kabický


-  Ačkoliv starosta mluvil o vypracovaném auditu k případnému prodeji pozemku,  hrozil sankcemi za neuskutečněný prodej, žádný audit na jednání ZMČ  12. 3. 2015 neukázal, ani nijak nezveřejnil.  Je otázkou, jaký možný finanční postih by mohl vzniknou odmítnutím záměru prodeje pozemku společnosti Element Letňany s. r. o.,(zapsaná do rejstříku organizací dne 6. ledna 2015).  Vše je pouze v oblasti určitých dohadů bez přesnější konkretizace.

- Ani na ústní žádost zastupitele Olafa Deutsche, starosta neodpověděl a na dotazy např.  proč  podmínky kupní ceny nejsou v souladu s podmínkami soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy výběrovým řízením ze dne 30.5. 2002, kde je v bodě II. Kupní cena napsáno: Výši kupní ceny nabídnou subjekty. Kupní cena (za pozemek) nebude nižší než stanovuje cenová mapa Hl. m. Prahy. Starosta neodpověděl ani na další dotazy k dané problematice. Předkladatel (Kabický) neodpověděl ani po ústní připomenutí v průběhu přestávky.

Dle našeho  názoru je předkladatel (Kabický) povinen odpovědět na dotaz zastupitele i když se domnívá, že tento dotaz je zbytečný.

Číst dál: Vyjádření zastupitelů sdružení Zdravé Letňany k jednání Zastupitelstva MČ Praha 18, které se...

Tup 1


Zveme vás v úterý 7. dubna 2015 v 19.00 hodin na druhé setkání se  zastupiteli a členy sdružení Zdravé Letňany o. s.  Setkání se uskuteční v klubu Dračí jeskyně, Křivoklátská 285, Praha 18 - Letňany. Věnovat se vám budou zastupitelé Olaf Deutsch, Ivan Polák a členové  sdružení.   

Olaf Deutsch   

předseda Zdravé Letňany o.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chci vám pouze rekapitulovat  náš  boj  s úřady.  Problém naší dlouhodobé  snahy je  málo osvětlený přechod na Tupolevově ulici  u kolonie u Avie.  Přechod je navíc ještě umístěn v místě,  kde kdysi chodili zaměstnanci do zadní vrátnice do Avie  a proto  ho využívá pouze pár obyvatel a ostatní chodí mimo přechod. V březnu 2013 jsme o řešení požádali vedení naší radnice, které nám odpovědělo, že tento podmět k řízení bude postoupen TSK hl. m. Praha.  Dále jsme přechod projednávali s Dopravní komisí RMČ, kde nám sdělili, že při výměně povrchů bude přechod opatřen zpomalovacími prahy a bude i osvětlen. K přesunu směrem k zastávce MHD  nám sdělili, že to není možné, že je dokončená PD  a s tím se už nedá nic dělat. (pozn. Dva roky před zahájením stavby) Následně  jsme sepsali petici a  v březnu 2014  ji předali na Magistrát hl. m. Praha Ing. Jiřímu Nouzouvi,

Číst dál: Jak Zdravé Letňany bojují s větrnými mlýny

policiePocit bezpečí je brán jako jedno z  kritérií spokojenosti občanů. V Letňanech dochází během posledních let k rozvoji převážně bytové výstavby. Dle informace z poslední sociodemografické studie se má do roku 2020 postavit 3 000 nových bytů  a od  roku 2020 dojde k dostavbě dalších  cca 5500 bytů. Dostavbou nových bytů dojde do roku 2020   k navýšení počtu obyvatel  a to ze současných 18 tis. na cca 21 tis. občanů. Zvětšením početního stavu obyvatelstva dojde zákonitě i k navýšení kriminality.  Dle informací od Policie ČR a Městské Policie jsou v současné době neproblémovější místa, co se týká bezpečnosti obyvatel, okolí zastávek MHD (např. Fryčovická), v parcích (např. park u ZŠ Rychnovská, Tvrdého a Nýdecká), kde dochází nejčastěji k narušování veřejného pořádku.

Číst dál: Bezpečnost v Letňanech

Strana 8 z 21