Bleskovka

Aktuální přehled  událostí o COVID-19 na stránkách MZČR najdete :  ZDE

Naše aktivity

D O P O R U Č N Ě 
Úřad MČ Praha 18
odbor výstavby a územního rozhodování, odbor dopravy a životního prostředí                                                    
 Bechyňská 639,                                                                                                                                                          
199 00 Praha 
Praze dne 29. 4. 2013
 
Věc: Oznámení o účastenství občanského sdružení Zdravé Letňany o.s. v řízení                        
č.j   MC18/ 7470/2013 OVÚR, Sp. zn. MC18/227/2013/OVÚR/Ja z 16. 4. 2013 
 
krivokladska 3Ve smyslu § 70 odst. 3 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vám oznamujeme, že jsme účastníky řízení č.j. , MC18/ 7470/2013 OVÚR, Sp. zn. MC18/227/2013/OVÚR/Ja  z 16. 4. 2013 oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby  „novostavba bytového domů při  ulici Křivoklátská s 12-ti nadzemními a 1 podzemním podlažím a dále souvisejících  staveb  vyvolané stavbou tohoto domu: tzn: přípojky, přeložky sítí, komunikace, revitalizace zeleně a zařízení staveniště na pozemcích parc. č. 672/58, 672/55, 672/29, 672/64, 672/48, 672/57, 672/61, 672/59,  672/83, 672/52, 672/108, vše v kat. území Letňany, které zahájil Odbor výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany.                                    
S pozdravem
 
Olaf Deutsch
předseda sdružení  Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9
 
Přílohy:
kopie Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 1. 3. 2013
Místní specifikace žádosti: 
Územní obvod MČ Praha 18 – Letňany
Foto místa umístění budoucího bytového domu. 
Zveme vás v úterý  7. května 2013  v 18.00 hodin na  informační hodinku  pro letňanské stavebníky .
 
Lubor-1Informační kancelář pro stavebníky je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které bude zdarma poskytovat informace a pomáhat letňanským občanům v problematice stavebních prací a letňanských stavebních investic.  Informační koncelář pro stavebníky je zřízena po dohodě s organizací SÉVA PURA s.r.o  v letňanské provozovně Prostor Letňany, Křivoklátská 302. Věnovat se vám bude  Ing.Lubor Pavlíček člen občanského sdružení Zdravé Letňany. o.s.
Informační hodinku pro letňanské občany můžete navštívit  každé úterý vždy první týden v měsíci od 18.00 hodin do 19.00 hodin. 
Prostor Letňany, Křivoklátská 302
 
 
 

{jcomments on}Zdrave_Letnany_zelenaObčanská sdružení Prahy 9 připravují na 30. Května 2013  SOUSEDSKÝ PODVEČER. U příležitosti celosvětového Dne sousedů se dozvíte, co se na Praze 9 děje a chystá, čeká vás malá hra s odměnou pro děti a milé potkání u jezírka v Parku Přátelství, od 17 hodin pořádají občanské iniciativy Krocan, Knoflík, Záchrana Proseka, Zdravé Letňany a ostatní místní občanské iniciativy.

 Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s. na tento večer připravují promo stánek, pexesa pro děti a letáčky.  U stánku bude také  přítomen horolezec z Informačního centra pro mládež, který sídlí v  klubu Prostor Letňany. 

Zdroj: krocan


V_a_S_3
 
 Dnes slaví  Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí. Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.  V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.

Občanské sdružení "Zdravé Letňany o.s. a duo   Vanda a Standa  připravilo ke  Dni země pro děti z družiny základní školy Fryčovická  hudebně zábavný vzdělávací pořad jehož hlavním tématem byla ochrana přírody a krajiny.  Hodinový program se dnes konal v letňanském klubu Prostor  Letňany, Křivoklátská 302, Praha 18. 

 

 

 

 

 

 


KrasliceJsou tu Velikonoce, opravdu..........................,   všem proto přejeme teplejší počasí
a samozřejmě i bohatou nadílku! A ženám a dívkám šetrné pomlázkové zacházení…
 
 
Zdravé Letňany o.s. 

Strana 24 z 26