Bleskovka

Aktuální přehled  událostí o COVID-19 na stránkách MZČR najdete :  ZDE

Naše aktivity

Ve středu dne 10. 7. 2013  v 18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany zúčastní jako hosté jednání komise životního prostředí Rady  MČ Praha 18.  Na jednání  komise budeme projednávat (žádat podporu) problematiku obnovu zeleně Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského, Vesetská a Tupolevova . Za zdravé Letňany o.s. se jednání zúčastní pan Olaf Deutsch, předseda Zdravé Letňany o.s. a paní Pavla Vacková, obyvatelka Malkovského ulice (příznivec Zdravé Letňany o.s.)
 
Navrhované body k jednání:
 
 
1) Zajištění vypracováni kvalitního projektu regenerace porostu Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského , Veselská a Tupolevova  na základě doporučení zveřejněných znaleckých posudků.
  
2) Realizaci úpravy zeleně odbornou firmou dle schválené projektové dokumentace tak, aby val opět plnil své ochranné funkce.
 
3) Smluvní zajištění následné údržby revitalizované zeleně.
 
 
Olaf Deutsch
předseda  Zdravé Letňany o.s.
Zdrave Letnany zelenaObčanské sdružení Zdravé Letňany o.s. podalo dne 4. 7. 2013  na odbor výstavby MČ Praha 18 Letňany oznámení  o účastenství  sdružení Zdravé Letňany o.s. v řízení č.j. MC18/12746/2013 OVÚR, sp. zn. MC18/384/2013/OVÚR/Vě z 27. 6. 2013 - zahájení stavebního řízení  o přístavbě stávajícího objektu, která je navržena na pozemcích parc.č. 543/25, 543/71, 543/82, 543/95, 543/96, k.ú. Letňany“, vše v kat. území Letňany, které zahájil Odbor výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany.

zdroj: úřední deska MČ Praha 18

Informace o  žádosti: zde

Vlastní dokument předaný na podatelnu MČ Praha 18  dne 4. 7. 2013  

 

 
Úřad MČ Praha 18
odbor výstavby a územního rozhodování, odbor dopravy a životního prostředí                                                      
Bechyňská 639,                                                                                                                                                          
199 00 Praha 
 
 
Praze dne 30. 6. 2013
 
Věc: Oznámení o účastenství občanského sdružení Zdravé Letňany o.s. v řízení  č.j. MC18/12746/2013 OVÚR, sp. zn. MC18/384/2013/OVÚR/Vě  z 27. 6. 2013 - pozn. vyvěšeno na úřední desce úřadu MČ Praha 18 dne 26. 6.  2013.                         
Ve smyslu § 70 odst. 2) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů se přihlašujeme jako účastníci řízení č.j. MC18/12746/2013 OVÚR, sp. zn. MC18/384/2013/OVÚR/Vě  z 27. 6. 2013 „oznámení zahájení řízení o přístavbě stávajícího objektu, která je navržena na pozemcích parc.č. 543/25, 543/71, 543/82, 543/95, 543/96, k.ú. Letňany“, vše v kat. území Letňany, které zahájil Odbor výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany.                                    
 
S pozdravem
 
Olaf Deutsch
předseda sdružení  Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9
 
Přílohy:
kopie Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 1. 3. 2013
 
Místní specifikace žádosti: 
Územní obvod MČ Praha 18 – Letňany
 
Související článek: zde

val mal 5Ve středu dne 26. 6. 2013  v 18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany zúčastní jako hosté jednání komise životního prostředí Rady  MČ Praha 18.  Na jednání  komise budeme projednávat (žádat podporu) problematiku obnovu zeleně Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského, Vesetská a Tupolevova . Za zdravé Letňany o.s. se jednání účastní pan Olaf Deutsch, předseda Zdravé Letňany o.s. a paní Pavla Vacková, obyvatelka Malkovského ulice (příznivec Zdravé Letňany o.s.)

pozn.: komise byla zrušená a bude přesunutá na jiný termín (telefonát ing. Mikuleckého v 12.30 hodin 26. 6. 2013

Navrhované body k jednání:
 

1) Zajištění vypracováni kvalitního projektu regenerace porostu Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského , Veselská a Tupolevova  na základě doporučení zveřejněných znaleckých posudků.
 
2) Realizaci úpravy zeleně odbornou firmou dle schválené projektové dokumentace tak, aby val opět plnil své ochranné funkce.

3) Smluvní zajištění následné údržby revitalizované zeleně.

 
Olaf Deutsch
předseda  Zdravé Letňany o.s.

30 km hod 2Na základě jednání občanského sdružení Zdravé Letňany, o.s. a dopravní komise RMČ Prahy 18, které proběhlo na úřadu MČ Praha 18  dne 20. 5.  2013, byly začátkem června 2013  u vjezdu do kolonie u Avie umístěny nové dopravní značky ZÓNA 30 a ZÓNA ZÁKAZ VJEZDU NAD 3,5 T.

Olaf Deutsch,

předseda Zdravé Letňany, o.s.

článek k tématu: zde

sousedsky podvecer small

Strana 22 z 26