Bleskovka

Aktuální přehled  událostí o COVID-19 na stránkách MZČR najdete :  ZDE

Naše aktivity

 

IMGP5464Vážení přátelé vody, přírody a kultury, 
srdečně vás zvu  na  vernisáž  svojí  fotovýstavy  " Voda je život", která se koná v  pátek  1. listopadu 2013 v 19.30 hodin  v  příjemném prostředí klubu Prostor Letňany, Křivokládská 302, Letňany.     O příjemné, kulturní prostředí se postará  folk-punková kapela Vasilův Rubáš. Vystavované fotografie si můžete  prohlédnout prostorách klubu  Prostor do 31. 12. 2012, nebo v elektronické verzi  zde
Olaf Deutsch
 
 
 
 

 

logoZástupci Občanského  sdružení Zdravé Letňany o.s.  pan Olaf Deutsch a pan Václav Čadek ve středu  28. 8. 2013 nahlíželi  na odboru výstavby MČ Praha 18 Letňany,  Bechyňská 639 jako zástupci účastníka územního a stavebního řízení do spisu „Přístavba a stavební úpravy tiskárny TRIANGL, areál Letov,  která je navržena na pozemcích parc.č. 543/25, 543/71, 543/82, 543/95, 543/96, k.ú. Letňany“, vše v kat. území Letňany.

Číst dál: Přístavba a stavební úpravy tiskárny TRIANGL

val mal 5

Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s. dnes oficiálně  požádalo,  na základě předchozího jednání      s komisí životního prostředí RMČ starostu MČ Praha 18 o revitalizaci stávající zeleně ochraného valu v ulici Malkovského. Cílem sdružení  je, aby val do budoucna sloužil pro obyvatele v ulici Malkového     a plnil svojí protihlukovou a protiprašnou funkci. 

Číst dál: Zdravé Letňany požádali o revitalizaci zeleně valu v ulici Malkovského

chaloupkaVe středu 17. 7. 2013 jsem se na základě předchozí dohody zúčastnil krátkého jednání s radním Letňan Janem Mikuleckým. Cílem mého jednání bylo zjistit budoucí záměry samosprávy MČ Prahy 18 s nemovitostí, které se říká v Letňanech chaloupka, zanedbaného přilehlého sportoviště a prostoru s pískovištěm s herními prvky pro malé děti. Oba objekty se  nachází u ulice Běloveská v Kolonii u Avie na pozemku  Hlavního města Prahy. 

Číst dál: Budoucnost chaloupky v kolonii u Avie
Ve středu dne 10. 7. 2013  v 18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany  Pavla Vacková a Olaf Deutsch zúčastnili jako hosté jednání Komise životního prostředí  RMČ Praha 18.  Na jednání se projednávala problematika zajištění obnovy zeleně protihlukového ochranného valu mezi ulicemi Malkovského, Veselská a Tupolevova.  Na jednání byly zástupci sdružení položeny níže uvedené žádosti a dotazy:
 
a)  Žádáme  vypracováni projektu regenerace porostu protihlukového valu mezi ulicemi
      Malkovského, Veselská a Tupolevova na základě doporučení zveřejněných znaleckých posudků.
 
Odpověď Ing. Mikuleckého z Komise životního prostředí:
val 4
Komise nedoporučí RMČ, aby projekt regenerace valu zajišťovala externí odborná firma, protože návrh doplnění zeleně již zajišťuje   (dle zápisu z komise životního prostředí ze d 15. 5. 2013)  člen komise Ing. Filípek.   
Cena dosadby zeleně, která bude navržena dle návrhu ing. Filípka by neměla  přesahovat 100 tisíc Kč, protože val není majetkem MČ, ale je pouze v pronájmu od společnosti CPI.  Ing. Mikulecký finanční částku  do 100 tisíc Kč na regeneraci valu navrhne k odsouhlasení radě MČ Praha 18. 
 
  
b)  Požadujeme realizaci úpravy zeleně odbornou firmou dle schválené projektové dokumentace tak, aby val opět plnil své ochranné funkce. 
 
Odpověď Ing. Mikuleckého z Komise životního prostředí:
 
Ozdravění zeleně valu bude provádět vybraná odborná firma dle návrhu ing. Filípka a za jeho aktivní účasti.  
 
 
c)  Jak bude zajištěno zajištění následné údržby revitalizované zeleně. 
 
Odpověď Ing. Mikuleckého z Komise životního prostředí:
 
Další úpravy nové zeleně valu bude vždy provádět jen odborná firma vybraná na
základě výběrového řízení, které zajistí úřad MČ Praha 18

Strana 21 z 26