Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

logoZástupci Občanského  sdružení Zdravé Letňany o.s.  pan Olaf Deutsch a pan Václav Čadek ve středu  28. 8. 2013 nahlíželi  na odboru výstavby MČ Praha 18 Letňany,  Bechyňská 639 jako zástupci účastníka územního a stavebního řízení do spisu „Přístavba a stavební úpravy tiskárny TRIANGL, areál Letov,  která je navržena na pozemcích parc.č. 543/25, 543/71, 543/82, 543/95, 543/96, k.ú. Letňany“, vše v kat. území Letňany.

 
Občanské sdružení  Zdravé Letňany o.s. nemá k výše  uvedené stavbě tiskárny TRIANGL žádné připomínky.

Olaf Deutsch
předseda sdružení  Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9

Související článek najdete zde