Bleskovka

Předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18 svolává řádné zasedání Výboru na 16. září 2020 od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18. Program jednání: ZDE

chaloupkaVe středu 17. 7. 2013 jsem se na základě předchozí dohody zúčastnil krátkého jednání s radním Letňan Janem Mikuleckým. Cílem mého jednání bylo zjistit budoucí záměry samosprávy MČ Prahy 18 s nemovitostí, které se říká v Letňanech chaloupka, zanedbaného přilehlého sportoviště a prostoru s pískovištěm s herními prvky pro malé děti. Oba objekty se  nachází u ulice Běloveská v Kolonii u Avie na pozemku  Hlavního města Prahy. 


  Na schůzce jsem se dozvěděl, že se na jednání zástupců samosprávy zauvažovalo o možném prodeji chaloupky (o sportovišti se nemluvilo) ale zatím tento návrh není zanesen v žádném zápisu z RMČ Praha 18, ani v žádném  jiném dokumentu.  Vysvětlil jsem záměr občanského sdružení Zdravé Letňany o.s. požádat radu MČ Praha 18 o revitalizaci objektu s přilehlým sportovištěm. Oficiální žádost na revitalizaci výše uvedených nemovitostí v současné době připravujeme.  

Olaf Deutsch
předseda Zdravé Letňany o.s.