Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Ve středu dne 10. 7. 2013  v 18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany zúčastní jako hosté jednání komise životního prostředí Rady  MČ Praha 18.  Na jednání  komise budeme projednávat (žádat podporu) problematiku obnovu zeleně Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského, Vesetská a Tupolevova . Za zdravé Letňany o.s. se jednání zúčastní pan Olaf Deutsch, předseda Zdravé Letňany o.s. a paní Pavla Vacková, obyvatelka Malkovského ulice (příznivec Zdravé Letňany o.s.)
 
Navrhované body k jednání:
 
 
1) Zajištění vypracováni kvalitního projektu regenerace porostu Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského , Veselská a Tupolevova  na základě doporučení zveřejněných znaleckých posudků.
  
2) Realizaci úpravy zeleně odbornou firmou dle schválené projektové dokumentace tak, aby val opět plnil své ochranné funkce.
 
3) Smluvní zajištění následné údržby revitalizované zeleně.
 
 
Olaf Deutsch
předseda  Zdravé Letňany o.s.