Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Zdrave Letnany zelenaObčanské sdružení Zdravé Letňany o.s. podalo dne 4. 7. 2013  na odbor výstavby MČ Praha 18 Letňany oznámení  o účastenství  sdružení Zdravé Letňany o.s. v řízení č.j. MC18/12746/2013 OVÚR, sp. zn. MC18/384/2013/OVÚR/Vě z 27. 6. 2013 - zahájení stavebního řízení  o přístavbě stávajícího objektu, která je navržena na pozemcích parc.č. 543/25, 543/71, 543/82, 543/95, 543/96, k.ú. Letňany“, vše v kat. území Letňany, které zahájil Odbor výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany.

zdroj: úřední deska MČ Praha 18

Informace o  žádosti: zde

Vlastní dokument předaný na podatelnu MČ Praha 18  dne 4. 7. 2013  

 

 
Úřad MČ Praha 18
odbor výstavby a územního rozhodování, odbor dopravy a životního prostředí                                                      
Bechyňská 639,                                                                                                                                                          
199 00 Praha 
 
 
Praze dne 30. 6. 2013
 
Věc: Oznámení o účastenství občanského sdružení Zdravé Letňany o.s. v řízení  č.j. MC18/12746/2013 OVÚR, sp. zn. MC18/384/2013/OVÚR/Vě  z 27. 6. 2013 - pozn. vyvěšeno na úřední desce úřadu MČ Praha 18 dne 26. 6.  2013.                         
Ve smyslu § 70 odst. 2) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů se přihlašujeme jako účastníci řízení č.j. MC18/12746/2013 OVÚR, sp. zn. MC18/384/2013/OVÚR/Vě  z 27. 6. 2013 „oznámení zahájení řízení o přístavbě stávajícího objektu, která je navržena na pozemcích parc.č. 543/25, 543/71, 543/82, 543/95, 543/96, k.ú. Letňany“, vše v kat. území Letňany, které zahájil Odbor výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany.                                    
 
S pozdravem
 
Olaf Deutsch
předseda sdružení  Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9
 
Přílohy:
kopie Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 1. 3. 2013
 
Místní specifikace žádosti: 
Územní obvod MČ Praha 18 – Letňany
 
Související článek: zde