val mal 5Ve středu dne 26. 6. 2013  v 18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany zúčastní jako hosté jednání komise životního prostředí Rady  MČ Praha 18.  Na jednání  komise budeme projednávat (žádat podporu) problematiku obnovu zeleně Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského, Vesetská a Tupolevova . Za zdravé Letňany o.s. se jednání účastní pan Olaf Deutsch, předseda Zdravé Letňany o.s. a paní Pavla Vacková, obyvatelka Malkovského ulice (příznivec Zdravé Letňany o.s.)

pozn.: komise byla zrušená a bude přesunutá na jiný termín (telefonát ing. Mikuleckého v 12.30 hodin 26. 6. 2013

Navrhované body k jednání:
 

1) Zajištění vypracováni kvalitního projektu regenerace porostu Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského , Veselská a Tupolevova  na základě doporučení zveřejněných znaleckých posudků.
 
2) Realizaci úpravy zeleně odbornou firmou dle schválené projektové dokumentace tak, aby val opět plnil své ochranné funkce.

3) Smluvní zajištění následné údržby revitalizované zeleně.

 
Olaf Deutsch
předseda  Zdravé Letňany o.s.