Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

matepravovedetSněmovnou prošla novela občanského zákoníku (dále jen „OZ“), která proti úpravě z roku 1964 přináší stovky změn. Změny budou platné od roku 2014. Přehled těch nejdůležitějších z pohledu vlastnictví.

1. Ve věci nabytí majetku od neoprávněného vlastníka.
Podle současného OZ to není možné. Od 1.1. 2014, podle nového OZ se má za to, že člověk kupuje věc (všechny předměty hmotné i nehmotné, např. pozemek, byt, auto apod.) v dobré víře a neměl by být postihován tím, že ji nevědomky zakoupil od zloděje, nebo člověka, který věc nabyl nezákonným způsobem

2. Pozemek a na něm stojící dům.
Podle současného OZ to jsou dvě samostatné věci. Podle nového OZ bude dům pevnou a neoddělitelnou součástí pozemku a tudíž bude možné disponovat pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se budou týkat  i staveb na tomto pozemku umístěných, kromě staveb dočasných.

3. Dědické právo
Podle současného OZ je dědic buď ze zákona nebo ze závěti, přičemž závět má přednost. Podle nového OZ bude existovat i další varianta: Dědická smlouva, kterou nebude možné jednostranně zrušit. Uzavřením dědické smlouvy získá dědic větší jistotu.

Náš komentář

A s nástupem nového občanského zákoníku, jehož účinnost připadá na leden 2014, se situace jistoty vlastnictví věci ještě zhorší. Dosud měl zápis v katastru informační funkci, nový zákon ale dává zápisu váhu přiznání majetkového práva. Krátce řečeno: kdo bude Zdrave_Letnany_zelenav rejstříku zapsán jako majitel pozemku, tak pozemek, vč domu na něm stojící mu patří. Zde jsou otevřeny dveře různým podvodníkům s falšovanými doklady o vlastnictví a původní majitel nemovitosti to ani nemusí zjistit a jednoho dne bude vystěhován z vlastního domu/bytu na ulici a to zcela podle platného práva. Katastrální úřad totiž není ochoten podklady důkladně kontrolovat, není schopen rozlišit, zda se jedná o padělek, nebo ne. Stalo se už také několikrát, že problém neodhalil ani notář, potvrdil pravost podpisů a všechno se ukázalo jako falešné.

21.3. 2013 Ing. Lubor Pavlíček, Zdravé Letňany o.s.

Související článek: zde