Bleskovka

Pro milovníky vína, ale nejen pro ně, připravila MČ Praha 18 další ročník oblíbeného Vinobraní. Sklenku lahodného moku při zvuků muziky různých žánrů si můžete vychutnat v sobotu 7. září od 13 hodin na Staré Návsi.V průběhu odpoledne a večera zahraje a zazpívá Cimbálová muzika Professional JMF Music, kapela Flám, skupina Holokrci či Marian Vojtko. Zdroj: MČ Praha 18,  Plakát

 

Sysli graf 2013b 1024x640Jak jsem se dozvěděl ze serveru Vikipédia letiště Letňany bylo Národní přírodní památkou ustavena k 1. červnu 2005 vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 184/2005 Sb.   o vyhlášení Letiště Letňany přírodních památkou. Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu sysla obecného na travnaté ploše letiště Praha Letňany a v jeho okolí. Rozloha NPP byla stanovena na 50,98 h a ochranné pásmo 18,32 ha. Je s podivem, že i když je NPP součástí evropsky významné lokality Praha – Letňany, majitel pozemku plánuje čím dále více megakoncertů a různých akcí a to se souhlasem místní správy ale regionálního pracoviště Správa CHKO Český kras. Jak to dnes vypadá se syslí kolonií se člen našeho spolku dozvěděl přímo u Oddělení druhové ochrany Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, která se dlouhodobě zabývá sledováním počtu našich syslů a tak jsme se dozvěděli níže uvedené:

………výsledky monitoringu a celkové odhady početnosti právě zpracováváme. V Letňanech je letos bohužel situace velmi špatná, pozorován byl pouze 1 jedinec, celkovou početnost jsme odhadli na 5 zvířat. Chybovou odchylku se moc neodvážím nastavovat, i když samozřejmě při větších číslech bude asi logicky větší, nicméně je asi třeba brát v úvahu i např. rozlohu lokality (v Letňanech opravdu velká plocha a letos jsme např. neprocházeli dráhy, zda jsou tam nory, pouze plochy okolo).

Oddělení druhové ochrany živočichů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov,

 

Z tohoto zjištění je vidět, že letištní aktivity kriticky ohroženým letňanským syslům moc nesedí. Jak dlouho se Letňany budou chlubit označením Národní přírodní památka?

sysel obecny 107 150x150

Olaf Deutsch, Zdravé Letňany