Bleskovka

Předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18 svolává řádné zasedání Výboru na 16. září 2020 od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18. Program jednání: ZDE

matrixpravoZdálo by se, že Zařízení školního stravování  (ZŠS) a Letňanská kulturně sportovní (LSK) nemají podle náplně činnosti vlastně nic společného. Něco ale přece jen ano - s velkým očekáváním je založila městská část Praha 18. Další shodou je jejich špatná finanční situace, způsobená nevhodným výběrem vedení v době zahájení činnosti. Založením ZŠS mělo dojít hlavně ke snížení nákladů na provoz školních jídelen, snížení pracovní zátěže ředitelů škol a zlepšení kvality stravování. Ke snížení nákladů na provoz jídelen ale nedošlo (spíše naopak), což vyústilo v odchod ředitele ZŠS.

Dle informací od strávníků se také zhoršila kvalita obědů. LSK, která organizuje v Letňanech kulturní akce, začala fungovat pod vedením jednatele Václava Loučky. Ten však odjel na dovolenou do Thajska i s hotovostí vybranou z konta společnosti. Ztráta je taková, že současná jednatelka nemůže nikdy LSK dostat z červených čísel. Dle mého mínění organizace nesplnily očekávání a bylo by lepší je zrušit. Školní jídelny by měly být předány školám. V žádném případě nedoporučuji předat je soukromým subjektům, pro něž je vaření dětem jen dobrý kšeft. Navrhuji také ukončit činnost LSK a organizování akcí předat zpět letňanským kulturním organizacím, pracovníkům úřadu a odborným komisím.

OLaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňnany r. s.

Související články:

Praha 18 podezřívá jednatele své firmy ze zpronevěry 660 000 korun!

Zařízení školního stravování – fáze III. Odhalená pravda – krok po kroku