Přechod avie 4Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s.  připravilo na základě dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním, PETICI ve  které  bude žádat kompetentní orgány o zřízení bezpečného přechodu pro chodce, který by byl dle návrhu občanského sdružení situován před zastávku MHD Trutnovská směrem do centra Letňan.  Akceptací petice a realizací návrhů našeho sdružení by došlo nejen ke změně umístění stávajícího přechodu před autobusovou zastávku Trutnovská směrem do centra Letňan,  ale i k  zajištění ochranných  prvků -  betonového ochranného bloku a zpomalovacích pásů a dostatečného osvětlení přechodu. V současné době petici podepsalo cca 90% obyvatel kolonie u Avie. 
 
Stávající stav: 
 
Přechod je z dnešního pohledu na velmi špatném místě, protože je situován u původní silniční a pěší komunikace vedoucí do zadní vrátnice pro zaměstnance Avie, která je v současnosti cca 20 let mimo provoz.  Stávající přechod je vedený přes dvouproudovou silniční komunikaci, není dostatečně osvětlený a chybí zde i zpomalovací prahy.   Realizací přechodu dle našeho návrhu by došlo nejen k lepší dostupnosti přechodu pro chodce pro všechny obyvatele kolonie u Avie ale i ke zlepšení bezpečnosti této části ulice Tupolevova a to pro chodce,  ale i pro motoristy.
 
 
Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s.
 
 
Související články a aktivity občanského sdružení Zdravé Letňany o. s. a aktuální návrh úpravy přechodu pro chodce:
 
Jak dopadlo jednání zástupců občanského sdružení Zdravé Letňany o.s. na schůzce Dopravní komise
 Zápis ze zasedání dopravní komise RMČ Prahy 18
Zástupci občanského sdružení Zdravé Letnany o.s. budou projednávat požadavky občanů na jednání Dopravní komise MČ Praha 18
Přechod u Avie v zápisu ze zasedání dopravní komise RMČ Prahy 18
Odpověď MČ Letňany na žádost OS Zdravé Letňany o.s. o zabezpečení nebezpečného přechodu pro chodce
Žádost o úpravu nebezpečného přechodu na kolonie u Avie
Jaká je dnes navržená rekonstrukce přechodu - projekt ZDE