Bleskovka

Dobrý den,

 dovoluji si Vás jménem pana radního pozvat k projednání aktuální situace sportovního areálu SK Prosek, a to dne 16. 7. v 16.30 na Novou radnici, Mariánské náměstí 2, místnost 135.

 S pozdravem

Mgr. Lucie Charvátová, M.A.

asistent radního

 

 

Přechod avie 4Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s.  připravilo na základě dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním, PETICI ve  které  bude žádat kompetentní orgány o zřízení bezpečného přechodu pro chodce, který by byl dle návrhu občanského sdružení situován před zastávku MHD Trutnovská směrem do centra Letňan.  Akceptací petice a realizací návrhů našeho sdružení by došlo nejen ke změně umístění stávajícího přechodu před autobusovou zastávku Trutnovská směrem do centra Letňan,  ale i k  zajištění ochranných  prvků -  betonového ochranného bloku a zpomalovacích pásů a dostatečného osvětlení přechodu. V současné době petici podepsalo cca 90% obyvatel kolonie u Avie. 
 
Stávající stav: 
 
Přechod je z dnešního pohledu na velmi špatném místě, protože je situován u původní silniční a pěší komunikace vedoucí do zadní vrátnice pro zaměstnance Avie, která je v současnosti cca 20 let mimo provoz.  Stávající přechod je vedený přes dvouproudovou silniční komunikaci, není dostatečně osvětlený a chybí zde i zpomalovací prahy.   Realizací přechodu dle našeho návrhu by došlo nejen k lepší dostupnosti přechodu pro chodce pro všechny obyvatele kolonie u Avie ale i ke zlepšení bezpečnosti této části ulice Tupolevova a to pro chodce,  ale i pro motoristy.
 
 
Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s.
 
 
Související články a aktivity občanského sdružení Zdravé Letňany o. s. a aktuální návrh úpravy přechodu pro chodce:
 
Jaká je dnes navržená rekonstrukce přechodu - projekt ZDE