Lentilky 1

Tento týden zahájila firma Skanska a. s. stavbu první fáze projektu Letňanské Lentilky.  Stavební práce byly zahájeny  v ulicích  Kuželova, Jančova, Malkovského a Místecká ulice, ve vnitrobloku kolem Žabky a jižní části vnitrobloku u MŠ Malkovského. Stavba začala postupním kácením velké části vzrostlých stromů a keřů osazených v předzahrádkách převážně obyvateli panelových domů. Vzhledem k tomu, že někteří obyvatelé měli k pokácené zeleni velmi vřelý citový vztah, což překvapivě nepředpokládal autor projektu,  začaly se ozývat první protesty, které směřovaly na autory projektu, stavební firmu a také na vedení radnice. Současně se začali s projektem letňanské radnice více seznamovat.  K jejich zděšení došlo při zjištění skutečnosti, že projekt první fáze lentilek uvažuje ( alespoň dle "aktuální"  dostupné dokumentace) o likvidaci nejen dalších stromů ale i stávajících předzahrádek, které budou dle projektu nepochopitelně zadlážděny.   Občanské sdružení ve spolupráci s obyvateli dotčených panelových domů připravuje  dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  PETICI ve které budeme společně žádat  investora výše uvedené stavby  o dodatečné změny   prováděcího projektu .  Ukáže nám radnice příští  týden prováděcí projekt?  

Reakce radnice na tento článek ZDE 

Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s. 
Související články:
 
 
Ve čtvrtek 13. 3. 2014 zastupitelstvo MČ Praha 18 schválilo záměr získat 50-ti milionový úvěr
Co má na webu SVJ domu čp. 450
 
Letňanské lentilky dostaly dotaci 27 miliónu
Seznamte se s projektem LL
 
Fandíte Lentilkám?
Lentilky