Kopie - alcaponeprstV roce 2009 začal tehdejší a od 13.9.2013 i nynější starosta MČ Praha 18 Mgr. Ivan Kabický  prosazovat „úžasnou věc“, odejmout školám jejich školní jídelny a spojit je do další příspěvkové organizace. 
 
Co to mělo přinést:
Co to přineslo:
 
Kopie - odsvybuchMgr. David Červenka – bývalý ředitel ZŠSL, odešel středem za požehnání ÚMČ Praha 18 a našel si místo ekonomického ředitele v Domově seniorů na Chodově jehož zřizovatelem je MHMP, a to v době když na tam působil jako náměstek pro dopravu a sociální služby Mgr. Ivan Kabický, závěr je zcela evidentní. (Je to náhoda,  a nebo uklizení nepohodlného a hlavně neuspěšného ředitele do odpovídající trafiky?  poznámku napsal  Olaf Deutsch)
 
Dne 5.9.2012 se konala RMČ Praha 18, kde tehdejší starosta Mgr. Ondřej Lněnička podal tuto informaci :
Bod č. 31
Zpracovávání trestního oznámení na Zařízení školního stravování v Letňanech
Předkládá: starosta Lněnička
Odbor: OKS Zpracovala: Vinická
31.1Informace
Starosta Lněnička informuje o zpracovávání trestního oznámení na Zařízení školního stravování v Letňanech, které bude podáno po skončení auditu – auditované období je rok 2011 a období do 30.6.2012. Plánovaný konec auditu je v tomto týdnu.
RMČ vzala informaci na vědomí.
 
policie 2Dodnes nikdo nemá povědomí, zda k tomuto avizovanému aktu došlo, či to byl jen výkřik do tmy,   (pozn. občan občas i zapomene - Olaf Deutsch) přikrytí posléze neproniknutelnou tmou vyšší politické moci a tudíž jeho zahrání do ztracena. Krom toho byl z vedení MČ Praha 18 na posledním zastupitelstvu odvolán, podrobnosti budou zajisté v jeho zápisu. O to větší bylo mé hrůzné překvapení, když jsem si přečetla kandidátku do Poslanecké sněmovny za Úsvit přímé demokracie pana Okamuri a náš drahý bývalý neumětelsko-protekční ředitýlek byl na 6. místě volební kandidátky. Očití svědci, kteří byli volit na ZŠ  a MŠ Fryčovická mi barvitě líčili, kterak se nechal fotografovat, já a volební lístek zprava, já a volební lístek zleva. A tak se milé děti dělají politické chobotnice. Pro ODS byl již nepoužitelný, tak šel jinam, kdyby mu to vyšlo, má místní organizace spojence.  Občanské sdružení Zdravé Letňany o. s. chce iniciovat petiční akci za vrácení školních jídelen školám. 
 
Autor: Jaroslava Šebková,  Zdravé Letňany o.s.