Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

 

Kopie - alcaponeprstV roce 2009 začal tehdejší a od 13.9.2013 i nynější starosta MČ Praha 18 Mgr. Ivan Kabický  prosazovat „úžasnou věc“, odejmout školám jejich školní jídelny a spojit je do další příspěvkové organizace. 
 
Co to mělo přinést:
 • zbavení odpovědnosti ředitelů za „spotřební koše“ ve školních jídelnách (tento problém se řešil za deset let, co si pamatuji pouze 1 či 2x), starostí o ŠJ, aby se mohli více věnovat škole a výuce
 • zlevnění cen obědů ve všech kategoriích, pro které jídelny vařily
 • jednotné dodavatelsko - spotřebitelské vztahy 
 • zvýšení kvality jídel a rozšíření poskytovaných služeb ( snídaně, zdravé svačiny, výběr ze tří jídel v každé provozovně)
 • nezvýšení finančních nákladů a nákladů na energie
Co to přineslo:
 • ředitelé jednotlivých škol čelili stížnostem rodičů ještě půl roku po vzniku nové příspěvkové organizace
 • ceny obědů stoupaly několikrát bez předchozího upozornění pro zákonné zástupce zaměstnance škol a cizí strávníky. Docházelo k hromadnému odhlašování cizích strávníků a zaměstnanců škol
 • dodavatelé vybraní tehdejším ředitelem Zařízení školního stravování v Letňanech byli vybraní dle toho, co poskytovali navíc, a rozhodně to nebylo ke prospěchu strávníků? Kvalita byla někdy dosti sporná a v některých případech až závadná. Začalo se vařit z polotovarů. Poslední příklad za 80 tis.Kč nakoupené chlazené pizzy, které byly takřka neprodejné. Jednotné zásobování a sjednocení jídelníčků nebylo nikdy realizované
 • Kvalita poskytovaných služeb rapidně klesla. Nikdy nedošlo na velkohubé sliby tehdejšího ředitele, tak jak to rád sliboval v Letňanských listech – papír snese všechno 
 • Finanční náklady vzrostly jednak nárůstem počtu zaměstnanců (vedení, účetní, dozor v jídelnách, řidič), náklady na energii byly nastaveny tak, že školy nejprve zaplatily všechny ceny za vstupy a dle jakéhosi virtuálního vzorce spočítaly náklady pro jídelny. Dále vystavily fakturu a požadovaly její úhradu. Úhrad se buď dočkaly po dlouhé době či nikoliv, a to hlavně v poslední době působení pana Červenky. Jedna ze škol se dostala v roční účetní uzávěrce do červených čísel. Krácení příspěvků na provoz na úkor škol a poskytování jakékoliv dotace ZŠSL, o kterou bývalý pan ředitel požádal. Druhý den po předání jídelen novému řediteli se ztratily nějaké faktury a účty zařízení byly skoro na nule. Pan odcházející ředitel Červenka dal všem věrným odměny prostřednictvím své účetní, která ještě měla přístupovou kartu k účtu, když on svou s velkou nonšalancí odevzdal.
 • Škodu fundovaným odhadem 5mil.Kč. (hrubý odhad)
 
Kopie - odsvybuchMgr. David Červenka – bývalý ředitel ZŠSL, odešel středem za požehnání ÚMČ Praha 18 a našel si místo ekonomického ředitele v Domově seniorů na Chodově jehož zřizovatelem je MHMP, a to v době když na tam působil jako náměstek pro dopravu a sociální služby Mgr. Ivan Kabický, závěr je zcela evidentní. (Je to náhoda,  a nebo uklizení nepohodlného a hlavně neuspěšného ředitele do odpovídající trafiky?  poznámku napsal  Olaf Deutsch)
 
Dne 5.9.2012 se konala RMČ Praha 18, kde tehdejší starosta Mgr. Ondřej Lněnička podal tuto informaci :
Bod č. 31
Zpracovávání trestního oznámení na Zařízení školního stravování v Letňanech
Předkládá: starosta Lněnička
Odbor: OKS Zpracovala: Vinická
31.1Informace
Starosta Lněnička informuje o zpracovávání trestního oznámení na Zařízení školního stravování v Letňanech, které bude podáno po skončení auditu – auditované období je rok 2011 a období do 30.6.2012. Plánovaný konec auditu je v tomto týdnu.
RMČ vzala informaci na vědomí.
 
policie 2Dodnes nikdo nemá povědomí, zda k tomuto avizovanému aktu došlo, či to byl jen výkřik do tmy,   (pozn. občan občas i zapomene - Olaf Deutsch) přikrytí posléze neproniknutelnou tmou vyšší politické moci a tudíž jeho zahrání do ztracena. Krom toho byl z vedení MČ Praha 18 na posledním zastupitelstvu odvolán, podrobnosti budou zajisté v jeho zápisu. O to větší bylo mé hrůzné překvapení, když jsem si přečetla kandidátku do Poslanecké sněmovny za Úsvit přímé demokracie pana Okamuri a náš drahý bývalý neumětelsko-protekční ředitýlek byl na 6. místě volební kandidátky. Očití svědci, kteří byli volit na ZŠ  a MŠ Fryčovická mi barvitě líčili, kterak se nechal fotografovat, já a volební lístek zprava, já a volební lístek zleva. A tak se milé děti dělají politické chobotnice. Pro ODS byl již nepoužitelný, tak šel jinam, kdyby mu to vyšlo, má místní organizace spojence.  Občanské sdružení Zdravé Letňany o. s. chce iniciovat petiční akci za vrácení školních jídelen školám. 
 
Autor: Jaroslava Šebková,  Zdravé Letňany o.s.