Bleskovka

Patříte k milovníkům country a oblíbili jste si soutěžní přehlídku kapel Legedy Věnce buřtů? Tak si už teď zapište do kalendáře tři data – 14. a 23. května a 13. června, ale hlavně nezapomeňte přijít do PVA EXPO PRAHA. Více na letnany.cz

Naše aktivity

beránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční beránek. Jen těžko si dovedeme představit Velikonoce bez velikonočního beránka. Ten symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin.  V křesťanství beránek symbolizuje památku na Ježíše Krista, který byl právě jako nevinny, čistý a poslušný beránek obětován a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchů.
Přeji Vám krásné Velikonoce. Olaf Deutsch

 Úřad MČ Praha 18 odbor výstavby a územního rozhodování, odbor dopravy                                                                                       

a životního prostředí

 Bechyňská 639,   199 00 Praha

 

Vaše číslo jednání: MC18   9631/2019 OVÚR  SP. ZN.: MC18/521/2018/OVÚR/Ry,

Praze dne 17. 4. 2019

Věc: Nesouhlas s materiálem Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a upřesnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané Praha - Letiště Letňany, rozšíření technické a návštěvnické infrastruktury

     Spolek Zdravé Letňany z. s. se zabýval záměrem a žádostí společnosti Duoland s.r.o., IČO 06179410, Hůlkova 896/31, 197 00 Praha-Kbely, kterého zastupuje ATIP, a.s., IČO 25261568, Pražská 169, 541 01 Trutnov-Horní Předměstí podal dne 21.08.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a dne 12.11.2018 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a upřesnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané: Praha - Letiště Letňany, rozšíření technické a návštěvnické infrastruktury.

sysel obecny 107 150x150Spolek Zdravé Letňany zásadně nesouhlasí s předmětem stavebního záměru, jenž je doplněním  a rozšířením technické a návštěvnické infrastruktury Letiště Letňany, který byl uveden na úřední desce Úřadu MČ Praha 18 dne 4. 4. 2019. (*MC18X00AI0RF*)

Důvodem našeho nesouhlasu je možný i budoucí zásah uvedené stavby do prostorů soustavy chráněných území evropského významu   Natura 2000. V našem případě se jedná a oblast CZ0113774 - Praha - Letňany   o celkové rozloze 64.9455 ha, která byla zřízená na sportovním letiště na území hlavního města Prahy, městská část Praha 18 – Letňany (mezi ulicemi Mladoboleslavská, Toužimská, Beranových). Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější v našem případě se jedná dnes už o zbytek kolonie syslů obecných Spermophilus citellus.

Číst dál: Zdravé Letňany nesouhlasí s umístěním stavby na ploše Natura 2000.

uklidy 2019Nedělního úklidu se účastnilo celkem  38 dobrovolníků částečně ze spolku Zdravé Letňany. Celkem se nasbíralo 35 pytlů odpadu. Po setřídění a zvážení to bylo přesně 168 kg směsného odpadu, 75 kg plechovek a kovu, 12 kg skla, 2 kg papír, 2 a půl pneumatiky, bedýnky, koberec, lýže + hůlky, 3 injekční stříkačky, léky, rychlovárnou konvici,  boty, kabát, polštář a videokazety o přírodě.  Naše skupina uklízela nepořádek na letňanském sídlišti, na louce před Kikou, a protihlukovém valu naproti Lidlu v kolonii u Avie a u silnice Tupolevova.  Spolek Zdravé Letňany děkuje všem dobrovolníkům za jejich čas věnovaný životnímu prostředí.

Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

 

matepravovedetDnešní den jsme předali na podatelnu MČ níže uvedený nesouhlas se záměrem RMČ, která se týká pro nás nevýhodnou  změnou  pozemků se společností Central Group.  viz.  Zápisu ze 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 7. BŘEZNA 2019  ZDE , 

Související článek: ZDE

 

 

 

 

Městská část Praha 18

Odbor správy majetku

Bechyňská 639

199 00 Praha 9, Letňany

Spolek Zdravé Letňany z.s.

Choceňská 158

199 00 Praha 9, Letňany

IČO: 01334255

 V Praze dne 01.04.2019

Věc: Vyjádření do „Záměru směnit pozemek parc. č. 813/2, k.ú. Letňany, o výměře 5517 m²“ evidovaný pod č.j. 8977/2019 OSM

Spolek Zdravé Letňany nesouhlasí se záměrem RMČ (usnesení č. 086/04/19 1) směnit pozemek parc.č. 813/2, k.ú. Letňany, o výměře 5.517 m², který má ve svěřené správě MČ Praha 18 za část pozemku parc.č. 760/169 o výměře cca 286 m², pozemek parc.č. 795/8 o výměře 281 m², parc.č. 796/2 o výměře 360 m² a část pozemku parc.č. 527/1 o výměře cca 697 m² vše k.ú. Letňany, tz. o celkové směňované výměře 1.624 m², které jsou ve vlastnictví společnosti Central Group uzavřený investiční fond a.s., (dále jen „CG“) a to bez doplatku v rozdílu cen (hodnot) pozemků.

Číst dál: Vyjádření do „Záměru směnit pozemek parc. č. 813/2, k.ú. Letňany, o výměře 5517 m²“ evidovaný pod...

letnany LetištěV pondělí 18. 3. 2019 se konala v obřadní síni radnice MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha – Letňany veřejná presentace na téma „Vládní čtvrť v Letňanech. Na jednání  jsme se na to, co se stane se stovkou reprezentativních budov ministerstev a ministerských agentur. Upozornili jsme na to, že nová výstavba na jihu Letňan by generovala zhruba 20 tisíc jízd osobními a nákladními automobily denně, tudíž se nedá povolit, protože už dnes je komunikační síť přetížena a nevyhovuje. Odpověď zástupkyně státu paní Arajmu nás překvapila. Chápeme, že zaměstnanci budou jezdit opačným směrem, než ráno jezdí obyv...atelé Letňan, ale návrh na přidávání vagónů metra považujeme za technicky nerealizovatelný! Citujeme: "Současně není ta linka (metra C) plně vytížena z hlediska počtu vagónů. STAČÍ PŘIDAT DVA VAGÓNY (metra), což máme potom zatížení mezi devátou a desátou hodinou a dojde k zátěži, která je naprosto běžná na ostatních linkách."

Strana 1 z 23