matepravovedetProjekt Letňany ICT 2015 je zaměřen na služby směřující k občanům a na podporu efektivního využívání nových technologií pro samosprávu obce. Jednotlivé části projektu zahrnují rozvoj informačních a komunikačních technologií v následujících oblastech:

• Systém pro správu elektronických dokumentů

• Elektronické úřední desky

• Bezdrátové připojení pro pracovníky a návštěvníky úřadu

• SMS brána pro možnost rozesílání rychlých informací

• Mobilní aplikace

 

1. Aplikace pro zasílání informací na úřad – hlášení nepořádku apod.

2. Mobilní Letňanské listy a interaktivní zpravodajství

3. Mobilní úřední deska

4. Místní mapové info

5. Ankety, hlasování, referendum

 

Projekty jsou navrženy s cílem zjednodušit správu informačních technologií a minimalizovat budoucí náklady na provoz a pracovní sílu. S realizací projektů nevznikne požadavek na zvýšení pracovních míst úřadu městské části. Mobilní aplikace, elektronické vývěsní tabule a další projekty přinesou nové technologie přímo k občanům Letňan. Komunikace mezi úřadem a lidmi se zjednoduší a zrychlí.

Zdroj: letnany.cz

Vyjádření spolku Zdravé Letňany z. s.

Kolega z výboru pro transparetnost radnice a výběrová řízení si na posledním jednání výboru stěžoval, že radniční aplikace do MT, která je součástí balíčku ICT 2015 neustále nefunguje.  Od odpovědného radního jsem se dozvěděl, že  uvedená aplikace  do MT neustále vykazuje chyby.  Připadá mi podivné, že za nemalé peníze je převzatá aplikace částečně nefunkční i když projekt měl sloužit pro zjednodušení  a zrychlení komunikace mezi úřadem a občany. No nevím, třeba někdy fungovat bude, když už bude mít vysoutěžený pravidelný servis.

Olaf Deutsch